Våra flygmaskiner

Flygvapenmuseum har över 300 flygplan och helikoptrar. Endast omkring 50 visas i museets egna utställningar. Resten är magasinerade eller utlånade till museer i Sverige och andra museer världen över. Denna sida är under uppbyggnad och ska bli en komplett förteckning över Flygvapenmuseums samtliga flygplan och helikoptrar.

Jaktflygplan

Skolflygplan

Transportflygplan

Störflygplan

Attackflygplan

Spaningsflygplan

Bombflygplan

Flerrollsflygplan

Provflygplan

Övriga flygplan

Helikopter