close

Flygplan

SK 37 VIGGEN

Sk 37, Sk 37E

Individnummer: 37803
Märkning:

Placering: Jämtlands flyg- och lottamuseum

Jämtlands flyg-och lottamuseum visar en SK 37 Viggen – den andra skolviggen som kom ut på förband.

Saab 37 Viggen är ett militärflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Flygförvaltningens krav på Saab var att det nya krigsflygplanet skulle ha kort start- och landningssträcka och kunna utnyttja vägbaserna. Saab 37 Viggen uppfyllde kraven.

Viggen byggdes i fem grundversioner för olika uppgifter: AJ, attackflygplan som också kunde utföra jaktuppgifter; JA, jaktflygplan med viss attackförmåga; SH spanings- och havsövervakningsflygplan; SF, fotospaningsflygplan och SK, skolflygplan. Det första provflygplanet flögs 1967 och leveranserna till flygvapnet började 1971.

SK 37 är ett tvåsitsigt skolflygplan och användes vid typinflygning för piloter som senare skulle flyga andra varianter av Saab 37 Viggen. Tyvärr gick det inte att öva radarnavigering eftersom ombyggnaden från AJ till SK bland annat innebar att radarn togs bort. För att få utrymme för den bakre sittplatsen var Saabs tekniker tvungna att montera ur en av flygplanets bränsletankar. Det medförde att den tillgängliga bränslemängden minskade och SK 37 flög därför alltid med extra bränsletank. 

Placeringen av flyglärarens plats, bakom och något högre upp än förarens, förändrade flygplanets aerodynamik. Det problemet löste Saabs ingenjörer genom att göra stjärtfenan högre än på tidigare versioner.

På grund av flygplanets höga nosläge vid landning var flyglärarens sikt över landningsbanan begränsad. Ett dubbelperiskop blev därför monterat i SK 37 vilket underlättade för läraren att se banan.

År 1973 levererade Saab det här exemplaret av SK 37 till flygvapnet. Flygplanet har varit baserat på Skaraborgs flygflottilj F 7 i Såtenäs, Hälsinge flygflottilj F 15 i Söderhamn och på Jämtlands flygflottilj F 4 på Frösön. Efter drygt 1 728 flygtimmar blev det kasserat 2002 och överfört till Jämtlands flyg- och lottamuseum.

Flygplan keyboard_arrow_down SK 61A 61006