close
Bild på flygande flygplan, sk61

Flygplan

SK 61C 61070

Beagle B 125 Bulldog

Individnummer: 61070
Märkning: Under nosspetsen kodsiffra 70; på framkroppen ovan vingarna Flygvapenmuseum i gul text; på bakkroppen flottiljnummer 5 och kronmärke; på fenan kodsiffra 70 och den civila registreringen SE-MEK.

Placering: Flygande, i Malmens veteranflygklubb, Linköping.

En Bulldog som började i armén, gick vidare till flygvapnet och slutade som museiföremål.

Beagle B 125 Bulldog är ett enmotorigt propellerflygplan som utvecklades av det brittiska företaget Beagle Aviation och serietillverkades av Scottish Aviation, också brittiskt.

Flygvapnet behövde ett nytt skolflygplan som skulle ersätta SK 50 i den grundläggande flygutbildningen. Efter utvärdering av olika alternativ föll valet på Beagle B 125 Bulldog. Försvarsmakten lade en order på sammanlagt 78 flygplan som blev levererade under åren 1971 till 1974. Av dessa skulle flygvapnet få 58 stycken och armén 20 stycken. I flygvapnet fick Bulldog beteckningarna SK 61A och SK 61B. De flygplan som kom till armén fick beteckningen FPL 61C. Efter 1987 hade flygvapnet inte längre behov av SK 61 som skolflygplan. Det var då som flygeleverna började få den grundläggande flygutbildningen direkt på jetflygplan – SK 60.

SK 61A fanns i femtiotvå exemplar i flygvapnet. Det var ett standardskolflygplan med plats för tre personer. Lärare och elev satt sida vid sida och i baksätet fanns plats för en passagerare.

SK 61B fanns i sex exemplar i flygvapnet och hade plats för tre personer. Flygplanet kunde också bära en robot, RB 53, monterad på högra vingspetsen. Viggenpiloter övade med SK 61B för att lära sig hantera robotvapnet.

SK 61C fanns i femton exemplar i flygvapnet. År 1989 blev de överförda från armén där de hade haft beteckningen FPL 61.

SK 61D och E var ett antal SK 61A som blev utrustade med instrumentering för civil pilotutbildning.

Det här exemplaret kom till armén 1972 och blev baserat på Artilleriflygskolan i Nyköping. I armén hade det beteckningen FPL 61C. År 1989 blev det tillsammans med 14 andra FPL 61C överförda till flygvapnet och fick där beteckningen SK 61C. När flygvapnet tog flygplanstypen ur bruk blev det här exemplaret överfört till Flygvapenmuseum. Flygplanet är civilregistrerat och utlånat till Malmens veteranflygklubb sedan 2011.

Scottish Aviation Bulldog tillverkningsnummer BH100/188

Kuriosa:

I september 2017 genomförde Pelle Englund från Malmens veteranflygklubb en uppvisning med Beagle B 125 Bulldog SE-MEK. Uppvisningen ingick i programmet för Eksjö flygdag på Ränne slätt.

Flygplan keyboard_arrow_down FLYGANDE LOPPAN