close

Flygplan

SK 61A 61001

Beagle B 125 Bulldog

Individnummer: 61001
Märkning: Under nosspetsen kodsiffra 01; på bakkroppen kronmärke och flottiljnummer 5; på fenan kodsiffra 01.

Placering: Ljungbyheds militärhistoriska museum, Ljungbyhed park, Ljungbyhed.

Ljungbyheds militärhistoriska museum visar en SK 61A Bulldog som bet sig fast i Skåne.

Beagle B 125 Bulldog är ett enmotorigt propellerflygplan som utvecklades av det brittiska företaget Beagle Aviation och serietillverkades av Scottish Aviation, också brittiskt.

Flygvapnet behövde ett nytt skolflygplan som skulle ersätta SK 50 i den grundläggande flygutbildningen. Efter utvärdering av olika alternativ föll valet på Beagle B 125 Bulldog. Försvarsmakten lade en order på sammanlagt 78 flygplan som blev levererade under åren 1971 till 1974. Av dessa skulle flygvapnet få 58 stycken och armén 20 stycken. I flygvapnet fick Bulldog beteckningarna SK 61A och SK 61B. De flygplan som kom till armén fick beteckningen FPL 61C. Efter 1987 hade flygvapnet inte längre behov av SK 61 som skolflygplan. Det var då som flygeleverna började få den grundläggande flygutbildningen direkt på jetflygplan – SK 60.

SK 61A fanns i femtiotvå exemplar i flygvapnet. Det var ett standardskolflygplan med plats för tre personer. Lärare och elev satt sida vid sida och i baksätet fanns plats för en passagerare.

SK 61B fanns i sex exemplar i flygvapnet och hade plats för tre personer. Flygplanet kunde också bära en robot, RB 53, monterad på högra vingspetsen. Viggenpiloter övade med SK 61B för att lära sig hantera robotvapnet.

SK 61C fanns i femton exemplar i flygvapnet. År 1989 blev de överförda från armén där de hade haft beteckningen FPL 61.

SK 61D och E var ett antal SK 61A som blev utrustade med instrumentering för civil pilotutbildning.

Första flygningen med detta flygplan skedde den 14 juli 1971. Flygvapnet tog emot det här exemplaret den 29 juli 1971 och baserade det på Krigsflygskolan F 5 i Ljungbyhed. År 2001 blev det utgallrat från flygvapnet. Flygvapenmuseum blev året därefter ägare till flygplanet och har sedan 2008 deponerat det till Ljungbyheds militärhistoriska museum.

Kuriosa:

Det här var den första SK 61 som Scottish Aviation levererade till det svenska flygvapnet. Den kom till Krigsflygskolan F 5 i Ljungbyhed den 26 juli 1971.

Tillverkningsnummer: BH100/101

Flygplan keyboard_arrow_down SK 61C 61070