close

Flygplan

SK 60B

Saab 105

Individnummer: 60074
Märkning: I nosspetsen kodsiffra 74, på framkroppen kronmärke och flottiljnummer 5; på fenan kodsiffra 74

Placering: Bunge flygmuseum, Bunge flygfält, Fårösund

Tre pensionerade flygplan tog sig på landsväg från Visby till Fårösund. Det var Saabarna Draken, Viggen och SK 60B.

I slutet av 1950-talet såg sig flygvapnet om efter ett jetdrivet skolflygplan. Kraven från Flygförvaltningen var att det nya skolflygplanet också skulle kunna fungera som attackflygplan och spaningsflygplan. På Saab i Linköping pågick det civila projektet Saab 105, ett företags- eller direktionsflygplan. Efter ett antal modifieringar uppfyllde Saab 105 Flygförvaltningens krav.

Den 29 juni 1963 genomförde piloten Karl-Erik Fernberg den första provflygningen med prototyp 105-01. År 1964 tecknade flygvapnet ett avtal med Saab och beställde 150 exemplar av det tvåmotoriga jetflygplanet. Det fick den militära beteckningen SK 60 och fanns i fem versioner.

SK 60A är ett tvåsitsigt skolflygplan där lärare och elev sitter sida vid sida i katapultstolar. Fån den 17 juli 1967 har många blivande piloter fått sin jetskolning i det flygplanet.

SK 60B är en attackversion som under vingarna har fästen för raketer eller kapslar för automatkanoner.

SK 60C är en vidareutveckling av SK 60B och skulle användas för fotospaning. Flygplanet har förlängd nos med plats för panoramakamera och infrarödsökare IR-sökare.

SK 60D är ett fyrsitsigt civilmilitärt skol- och transportflygplan. Tre stycken SK 60A modifierades i mitten av 1970-talet efter ett förslag om en civilinriktad flygutbildning avsedd för reservofficerare. Piloter som fick den här utbildningen skulle inte flyga stridsflygplanen Draken och Viggen. Flygplanen fick bland annat civil radio- och navigeringsutrustning och instrumenten var graderade i fot och knop istället för i meter och km/h. De hade inga katapultstolar utan fyra fasta stolar.

SK 60E är den version som från 1978 användes vid den förberedande civila flygutbildningen FCFU på F 5 i Ljungbyhed. Flygplanen är SK 60A som blev anpassade till civila normer på samma sätt som SK 60D. Sammanlagt blev tio stycken flygplan E-modifierade.

Det exemplar som Bunge flygmuseum visar blev levererat till flygvapnet 1967. Flygplanet har varit baserat på Krigsflygskolan F 5 i Ljungbyhed och på Flygvapnets krigsskola F 20 i Uppsala. Efter drygt 4 891 timmars flygtid blev det utgallrat från flygvapnet 2001. Gotlands flygmuseum i Visby hade det under en tid som deposition från Flygvapenmuseum. När museet upphörde blev flygplanet flyttat. Det står sedan 2011 på Bunge flygmuseum i Fårösund, deponerat från Flygvapenmuseum.

Kuriosa:

Natten mellan den fjärde och femte maj 2011 blev fem flygplan transporterade längs väg 148, från Visby till Tingstäde och Fårösund. En SK 60B, en Draken och en Viggen skulle till Bunge flygmuseum i Fårösund. En Draken och en Viggen skulle till Gotlands försvarsmuseum i Tingstäde.

Lyssna

• 36 sekunder