close
viggen37027

Flygplan

AJS 37 VIGGEN 37027

Saab 37 Viggen

Individnummer: 37027
Märkning: F 10, och första divisionens emblem. På fenan 57.

Placering: Stenbäcks flygmuseum

Vid E 65 strax öster on Svedala står en blodröd AJS 37 Viggen med vita spöken målade på vingarna och på stjärtfenan. Den är inte svår att upptäcka.

Saab 37 Viggen är ett militärflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Flygförvaltningens krav på Saab var att det nya krigsflygplanet skulle ha kort start- och landningssträcka och kunna utnyttja vägbaserna. Saab 37 Viggen uppfyllde kraven.

Viggen byggdes i fem grundversioner för olika uppgifter: AJ, attackflygplan som också kunde utföra jaktuppgifter; JA, jaktflygplan med viss attackförmåga; SH spanings- och havsövervakningsflygplan; SF, fotospaningsflygplan och SK, skolflygplan. Det första provflygplanet flögs 1967 och leveranserna till flygvapnet började 1971.

Under 1990-talet genomförde Saab modifieringar på AJ 37, SF 37 och SH 37 för att dessa skulle kunna operera som så kallade flerrollsflygplan. AJ 37 skulle förutom attack och jakt även kunna utföra spaningsuppdrag. Modifieringen innebar bland annat att flygplanet fick ökad datorkapacitet och fler beväpningsalternativ. 

Saab hade tillverkat 108 stycken AJ 37 och av dessa blev 48 modifierade. Beteckningen ändrades till AJS 37 och flygplanen baserades vid Skånska flygflottiljen F 10 i Ängelholm och vid Hälsinge flygflottilj F 15 i Söderhamn. 

Det här exemplaret är ett av de tidigast tillverkade AJ 37 som på 1990-talet blev modifierat till AJS. Flygplanet kom 1993 till Skånska flygflottiljen F 10, första divisionen. En uppvisning vid Karlsborg Airshow i juni 2001 var den sista officiella flygningen. Därefter var flygplanet under flera år ett färgstarkt blickfång utanför Flygvapenmuseum. I samband med byggandet av hall 3 lånadets flygplanet till Malmö museer. Efter flera år utanför Teknikens- och sjöfartens hus i Malmö flyttades flygplanetsommaren 2019 till Stenbäckssamlingen där flygplanet målats och återfått sin forna glans.

Kuriosa

I samband med att första divisionen på F 10, Johan röd, ombeväpnades från AJS 37 till JAS 39 blev det här exemplaret målat i divisionens röda färg och försett med divisionens emblem, det vita spöket. Dessutom är devisen The show must go on skriven längs flygplanskroppens långsidor.

Flygplan keyboard_arrow_down SK 60B