close

Flygplan

AJ 37 VIGGEN 37094

Saab 37 Viggen

Individnummer: 37094
Märkning: F 10 – 57

Placering: Aeroseum, Göteborg

I Aeroseums imponerande och spännande berghangar på Säve flygplats visas denna AJ 37 Viggen.

Saab 37 Viggen är ett militärflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Flygförvaltningens krav på Saab var att det nya krigsflygplanet skulle ha kort start- och landningssträcka och kunna utnyttja vägbaserna. Saab 37 Viggen uppfyllde kraven.

Viggen byggdes i fem grundversioner för olika uppgifter: AJ, attackflygplan som också kunde utföra jaktuppgifter; JA, jaktflygplan med viss attackförmåga; SH spanings- och havsövervakningsflygplan; SF, fotospaningsflygplan och SK, skolflygplan. Det första provflygplanet flögs 1967 och leveranserna till flygvapnet började 1971.

Attackversionen AJ 37 var den första versionen av Saab 37 Viggen och ersatte Saab A 32A Lansen i aktiv tjänst. Det var ett av få krigsflygplan utanför USA som var försett med dator, den Saabtillverkade centraldatorn centralkalkylator CK 37. Från 1973 kom flygplanet i förbandstjänst och Skaraborgs flygflottilj F 7 i Såtenäs blev den första Viggenflottiljen.

I en av sidotunnlarna i Aeroseums berghangar står det här exemplaret av AJ 37. Det levererades till flygvapnet 1976. Märkningen visar att flygplanet tjänstgjort på Skånska flygflottiljen F 10 i Ängelholm, men det har även varit placerat på andra flottiljer. När flygplanet togs ur tjänst 1997 hade det en total flygtid på 2 598 timmar.

Kuriosa

Efter att flygplanet kasserats blev det placerat vid Göta helikopterbataljon, tredje helikopterbataljonen, i Säve. Där användes det för utbildningsändamål.

Flygplan keyboard_arrow_down AJS 37 VIGGEN 37027