close

Flygplan

AJSH-MODIFIERAD VIGGEN 37

Saab 37 Viggen

Individnummer: 37911
Märkning: 21 – 55

Placering: Aeroseum, Göteborg

Djupt nere i berget visar Aeroseum en AJSH 37 som höll uppsikt över svenska kuster och vatten.

Saab 37 Viggen är ett militärflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Flygförvaltningens krav på Saab var att det nya krigsflygplanet skulle ha kort start- och landningssträcka och kunna utnyttja vägbaserna. Saab 37 Viggen uppfyllde kraven.

Viggen byggdes i fem grundversioner för olika uppgifter: AJ, attackflygplan som också kunde utföra jaktuppgifter; JA, jaktflygplan med viss attackförmåga; SH spanings- och havsövervakningsflygplan; SF, fotospaningsflygplan och SK, skolflygplan. Det första provflygplanet flögs 1967 och leveranserna till flygvapnet började 1971.

SH 37 Viggen var ett spanings- och havsövervakningsflygplan. Den första provflygningen blev genomförd i maj 1973. I oktober 1976 bildades den första spaningsdivisionen med SH 37 på Bråvalla flygflottilj F 13 i Norrköping.

Med SH 37 kunde flygvapnet genomföra radarspaning över havet och längs kusterna dygnet runt. Flygplanet var utrustat med en kraftfull radar avsedd att upptäcka mål på havet; en radarkamera som registrerade radarbilder som blev granskade efter uppdragets slut; en datakamera som bland annat registrerade tidpunkt och position för målen; en avståndskamera för fotografering av föremål på mycket långt håll och tre kameror för mörkerfotografering. En stor del av kamerautrustningen var monterad i kapslar under flygplanet. 

Det exemplar av SH 37 som Aeroseum visar blev levererat till flygvapnet 1977. Det har varit baserat på Bråvalla flygflottilj F 13 i Norrköping, Norrbottens flygflottilj F 21 i Luleå och på Skaraborgs flygflottilj F 7 i Såtenäs. Flygplanet är ett av tjugofem SH 37 som blev modifierat mellan åren 1993 till 1996. Syftet var att ge SH 37 en begränsad JAS-kapacitet, bland annat möjlighet att bära sjömålsroboten RB 15F och fler jaktrobotar. Efter modifieringen blev beteckningen ändrad till AJSH. Den här individen, AJSH 37 Viggen 37911, blev modifierad 1996 och gjorde sin sista flygning 2005. 

Kuriosa

Hos Aeroseum står SH 37 Viggen 37911 i en berghangar som tidigare var en del av Göta flygflottilj F 9. Även andra flottiljer, som Bråvala flygflottilj F 13 i Norrköping och Upplands flygflottilj F 16 i Uppsala, hade berghangarer som användes under Viggenperioden.

Flygplan keyboard_arrow_down AJ 37 VIGGEN 37094