close

Flygplan

AJS 37 VIGGEN 37097

Saab 37 Viggen

Individnummer: 37097
Märkning: 15 – 29

Placering: Utställd på Jämtlands Flyg- och Lottamuseum, Optand

Av de fem Viggenflygplan som är utställda på Jämtlands flyg- och lottamuseum är detta det enda som varit baserat utanför republiken Jämtlands gränser

Saab 37 Viggen är ett militärflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping.

Flygförvaltningens krav på Saab var att det nya krigsflygplanet skulle ha kort start- och landningssträcka och kunna utnyttja vägbaserna. Saab 37 Viggen uppfyllde kraven.

Viggen byggdes i fem grundversioner för olika uppgifter: AJ, attackflygplan som också kunde utföra jaktuppgifter; JA, jaktflygplan med viss attackförmåga; SH spanings- och havsövervakningsflygplan; SF, fotospaningsflygplan och SK, skolflygplan. Det första provflygplanet flögs 1967 och leveranserna till flygvapnet började 1971.

Attackversionen AJ 37 var den första versionen av Saab 37 Viggen och ersatte Saab A 32A Lansen i aktiv tjänst. Det var ett av få krigsflygplan utanför USA som var försett med dator, den Saabtillverkade centraldatorn centralkalkylator CK 37. Från 1973 kom flygplanet i förbandstjänst och Skaraborgs flygflottilj F 7 i Såtenäs blev den första Viggenflottiljen.

Det här exemplaret av AJ 37 står i Viggenhallen, en av utställningarna i Jämtlands flyg- och lottamuseum. Flygplanet blev godkänt 1977 och har tjänstgjort på Hälsinge flygflottilj F 15 i Söderhamn och på Västgöta flygflottilj F 6 i Karlsborg. Det kasserades 1997 och hade då en flygtid på 2 586 timmar.

Kuriosa

JA 37 Viggen 37097 är näst intill komplett och i orört skick – en dröm för flygentusiaster. Men som andra militärflygplan i svenska museer har det fått raketstolens krutladdning borttagen och all hemlig utrustning urmonterad

.

Lyssna

• 21 sek

Flygplan keyboard_arrow_down AJSH-MODIFIERAD VIGGEN 37