close

Flygplan

AJSH-MODIFIERAD VIGGEN 37 37901

Saab 37 Viggen

Individnummer: 37901
Markering: 21 – 51

Placering: Utställd på Aviodrome, Amsterdam, Holland

På flygmuseet Aviodrome i nederländska Lelystad går det att klättra upp på en stadig stege och titta in i förarkabinen på AJSH 37 Viggen 37901.

Saab 37 Viggen är ett militärflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Flygförvaltningens krav på Saab var att det nya krigsflygplanet skulle ha kort start- och landningssträcka och kunna utnyttja vägbaserna. Saab 37 Viggen uppfyllde kraven.

Viggen byggdes i fem grundversioner för olika uppgifter: AJ, attackflygplan som också kunde utföra jaktuppgifter; JA, jaktflygplan med viss attackförmåga; SH spanings- och havsövervakningsflygplan; SF, fotospaningsflygplan och SK, skolflygplan. Det första provflygplanet flögs 1967 och leveranserna till flygvapnet började 1971.

SH 37 Viggen var ett spanings- och havsövervakningsflygplan. Den första provflygningen blev genomförd i maj 1973. I oktober 1976 bildades den första spaningsdivisionen med SH 37 på Bråvalla flygflottilj F 13 i Norrköping.

Med SH 37 kunde flygvapnet kunde genomföra radarspaning över havet och längs kusterna dygnet runt. Flygplanet var utrustat med en kraftfull radar avsedd att upptäcka mål på havet; en radarkamera som registrerade radarbilder som blev granskade efter uppdragets slut; en datakamera som bland annat registrerade tidpunkt och position för målen; en avståndskamera för fotografering av föremål på mycket långt håll och tre kameror för mörkerfotografering. En stor del av kamerautrustningen var monterad i kapslar under flygplanet. 

Flygvapenmuseum deponerade AJSH 37 Viggen 37901 till flygmuseet Aviodrome i Nederländerna år 2006. Flygplanet blev levererat till flygvapnet 1975 och det har varit baserat på Bråvalla flygflottilj F 13 i Norrköping, Skånska flygflottiljen F 10 i Ängelholm och på Norrbottens flygflottilj F 21 i Luleå. Flygplanet är ett av tjugofem SH 37 som blev modifierat mellan åren 1993 till 1996. Syftet var att ge SH 37 en begränsad JAS-kapacitet, bland annat möjlighet att bära sjömålsroboten RB 15F och fler jaktrobotar. Efter modifieringen blev beteckningen ändrad till AJSH. Den här individen, AJSH 37 Viggen 37911, blev modifierad 1995.

Kuriosa

I samband med firandet av flygvapnets 50-årsdag i augusti 1976, fick allmänheten möjlighet att se det nya spaningsflygplanet SH 37 Viggen 37901. Under jubileet var det uppställt på Malmen utanför Linköping tillsammans med Lansen och Draken. Flygplanet var vid den tiden baserat på Bråvalla flygflottilj F 13 och märkt 13 – 01.

Flygplan keyboard_arrow_down AJS 37 VIGGEN 37097