close

Flygplan

TP 83

Hunting Percival P66 Pembroke C1

Individnummer: 83008.
Märkning: Omärkt.

Placering: Flygvapenmuseum

Svenska flygvapnet byggdes ut kraftigt under 1950-talet. För att täcka behovet av snabba flygtransporter mellan flygbaserna köptes Hunting Percival P66 Pembroke C1.

Percival Pembroke var ett brittiskt tvåmotorigt transportflygplan som kunde lasta 800 kilo eller tio passagerare. Flygplanet gjorde sin första flygning 1952 och tillverkades bara i knappt 130 exemplar.

Vid den här tiden – kalla krigets tidiga år – pågick en intensiv utbyggnad av det svenska flygvapnet. Detta ökade behovet av att snabbt kunna transportera både personal och materiel. Det lätta transportplanet Percival Pembroke uppfyllde kraven och flygvapnet beställde sammanlagt 18 exemplar som fick beteckningen TP 83. Utöver transporter användes flygplanet också för flygräddning, forskning och för utbildning av navigatörer och radaroperatörer. Flygvapnets sista Pembroke togs ur tjänst 1977.

Flygvapensmuseums TP 83 levererades 1955 och tjänstgjorde på flera flygflottiljer. Sin sista flygning gjorde TP 83:an mer än 20 år senare. Då hade den en sammanlagd flygtid på 3 872 timmar. Flygplanet blev en del av de flyghistoriska samlingarna på Malmen 1978. Efter många år utomhus restaurerades flygplanet och är sedan 2016 placerat i ett av Flygvapenmuseums magasin.

Kuriosa

TP 83 användes som flygande lektionssalar och en erfaren instruktör kunde utbilda flera radaroperatörer samtidigt.

Lyssna

• 28 sekunder

Flygplan keyboard_arrow_down TP 86 Sabreliner 86002