close

Flygplan

TP 86 Sabreliner 86002

Rockwell International Sabreliner 40A

Individnummer: 86002
Märkning: Kronmärke på främre delen av flygkroppen. På fenan 862 och FC:s märke.

Placering: Anders Ljungstedts gymnasium, flygteknikerutbildningen, Malmen

Sabreliner ersatte Lansen som flygande provbänk.

När Lansen togs ur aktiv tjänst 1979 uppstod ett behov att hitta ett annat flygplan till Försökscentralen (FC) på Malmen. I stället för att köpa en ny maskin undersöktes möjligheter att inköpa ett begagnat jetdrivet affärsflygplan. Valet föll så småningom på Rockwell Sabreliner. North American började utveckla flygplanstypen under 1950-talet och den första provflygningen genomfördes 1958. Flygplanet fanns i både militär och civil modell och mer än 800 Sabreliner byggdes innan produktionen lades ned 1981.

En första Sabreliner flögs till Malmen dit det anlände den 13 augusti 1980. Beteckningen blev TP 86 och typen var det första renodlade laboratorieflygplanet efter Tp 80 Lancaster. Vid FC var man mycket nöjd med Sabreliner som flygande laboratorium och beslut togs att köpa ännu en begagnad maskin från USA. Detta andra flygplan, som är vår museimaskin, flögs till Malmen den 1 april 1982 av överstelöjtnant Stig Holmström samt kapten Rolf Carlsson. Vid ankomsten till Sverige hade denna Sabreliner en flygtid på totalt 5 600 timmar. Flygplanet hade tidigare ägts av Stern Air Service Inc. i Aspen, Colorado.

Flygplanet har bland annat använts för att testa Gripens varnarsystem samt den markpenetrerande radarn Carabas. Flygplanet är idag placerat på Anders Ljungstedts gymnasium, flygteknikerutbildningen, Malmen, där det används I vissa delar av undervisningen.

Kuriosa


Flygföraren Stig Holmström som flög hem vår maskin blev senare den förste att flyga JAS Gripen.