close

Flygplan

J 32E Lansen 32510

Saab 32 Lansen

Individnummer: 32510
Märkning: På bakkroppen kronmärke och flottiljnummer 16; på fenan kodsiffra 02 och målflygdivisionens emblem – ett stiliserat flygplan sett rakt framifrån och devisen Semper primus, som betyder alltid först.

Placering: Utställd på Österreichishes Luftfahrtmuseum, Feldkirchen bei Graz, Österrike

J 32E Lansen med individnummer 32510 landade i Österrike och återvände inte till Sverige.

Saab 32 Lansen utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Det är ett tvåsitsigt militärt jetflygplan med plats för pilot och navigatör. Redan under slutet av 1940-talet diskuterade Saab och Flygförvaltningen ett nytt flygplan som skulle kunna ersätta B 18, J 21A, A 21R och J 30. Tester av olika konfigurationer ledde till ett enmotorigt pilvingat konventionellt flygplan.

Den första provflygningen med Saab 32 Lansen blev genomförd i november 1952. Flygvapnet fick den första leveransen av serietillverkade flygplan i december 1955. Lansen var flygvapnets första flygplan med allväderskapacitet och hade, en för sin tid, avancerad elektronisk utrustning.
Saab 32 fanns i fem olika versioner – attackflygplan, jaktflygplan, spaningsflygplan, målbogserare och störflygplan.

A 32A, attackversionen, tillverkades i 287 exemplar. Beväpningen bestod av fyra fasta automatkanoner och en yttre last av bomber och raketer. För anfall mot sjömål användes robot 04. Attackflyget med Lansen var en slagkraftig del av Sveriges invasionsförsvar under kalla krigets första decennier och kallades för ÖB:s klubba.

J 32B, jaktversionen, tillverkades i 118 exemplar. Beväpningen bestod av fyra fasta automatkanoner och flygplanet kunde också bära robot 24, jaktroboten Sidewinder. J 32B fick en betydligt kraftigare motor jämfört med A-versionen och fick därför smeknamnet Lansen sport.

S 32C, spaningsversionen, tillverkades i 45 exemplar och var utvecklad ur A 32A. Spaningslansen hade havsövervakning med radar och fotospaning som huvuduppgift.

J 32D var sex flygplan ur B-versionen som blev konverterade till målbogserarflygplan. Dessa var utrustade med antikollisionsljus och målbogseringsvinsch.

J 32E var fjorton flygplan ur B-versionen som blev konverterade till störflygplan. I dessa hade vapnen och den ordinarie radarutrustningen ersatts av inre och yttre störutrustning.

Det här flygplanet blev levererat till flygvapnet 1959 som J 32B. I rollen som jaktflygplan har det varit baserat på Kalmar flygflottilj F 12 och Norrbottens flygflottilj F 21 i Luleå. Tillsammans med tretton andra J 32B blev det modifierat till störflygplan 1972 och fick beteckningen J 32E. Som störflygplan har det varit placerat vid målflygdivisionen på Östgöta flygflottilj F 3 i Malmslätt, Bråvalla flygflottiljs detachement F 13M i Malmslätt och på Upplands flygflottiljs detachement F 16M i Malmslätt. År 1997 överlämnade Flygvapenmuseum flygplanet till museet i Graz.

Kuriosa

I juni 1997 medverkade det här flygplanet i en flyguppvisning i österrikiska Zaltweg. Svenska flygvapnet deltog i uppvisningen med fem flygplan – en Hercules, en Lansen och tre Viggen. Lansen J 32E återvände inte till Sverige utan deponerades av Flygvapenmuseum till Österreichishes Luftfahrtmuseum i Graz.

Flygplan keyboard_arrow_down J 35F DRAKEN