close

Flygplan

J 35A Draken 35090

Saab 35 Draken

Individnummer: 35090
Märkning: på framkroppen kronmärke och flottiljnummer 16; på fenan kodsiffra 52, Upplands landskapsvapen och högst upp på fenan en liten gul rocka.

Placering: Utställd på Österlens flygmuseum, Östra Vemmerlöv, Östbo, Gärsnäs

Österlens flygmuseum i Östra Vemmerlöv är ett riktigt draknäste. Där står den sist tillverkade Draken i A-serien.

Saab 35 Draken är ett militärt jetflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping.

I flygvapnet skulle det ersätta J 29 Tunnan, J 32 Lansen och J 34 Hawker Hunter. Flygförvaltningens krav var att Saab skulle konstruera ett överljudsflygplan som snabbt kunde stiga till hög höjd för att bekämpa fientliga kärnvapenbärande bombflygplan. Med Drakens speciella design, smal flygkropp och dubbel deltavinge, uppfyllde Saab kraven.

Designen blev utvärderad i ett provflygplan med projektnamnet Saab 210. Provflygplanet var cirka 30 procent mindre än det slutgiltiga flygplanet. I oktober 1955 flög den första fullskaliga prototypen och serieleveranserna till flygvapnet började i december 1959. Draken flög snabbare än något tidigare svenskt flygplan. Men det fungerade också mycket bra i låg fart och kunde landa på flygvapnets vägbaser. Saab konstruerade också en spaningsversion och en tvåsitsig skolversion av Draken. Saab exporterade draken i olika versioner till Danmark, Finland och Österrike.

Saab tillverkade J 35A i två olika utföranden – med kort respektive lång stjärtkon. De sextiotre först serietillverkade hade kort stjärtkon. Efterhand insåg flygvapenledningen att flygplanets topphöjd på cirka 13 000 meter inte var tillräcklig. För att få plats med en bättre efterbrännkammare, EBK, och öka Drakens kapacitet förlängde Saabs konstruktörer bakkroppen på resten av flygplanen i A-versionen.

Det här exemplaret av J 35A har lång stjärtkon och kom till flygvapnet i december 1961. Flygplanet blev levererat till Bråvalla flygflottilj F 13 i Norrköping och har varit placerat på Försökscentralen FC i Malmslätt och på Upplands flygflottilj F 16 i Uppsala. Efter avvecklingen stod flygplanet som monument på F 16 fram till 1988. Därefter blev det överfört till Flygvapenmuseum och i september 2010 deponerat till Österlens flygmuseum.

Kuriosa

Den här flygplansindividen ingick i en uppvisningsgrupp från F 16 som hade den gula rockan som märkning på sina flygplan. Gruppen deltog bland annat vid en stor flyguppvisning i Paris 1965.

Flygplan keyboard_arrow_down J 8