close

Flygplan

JA 37 VIGGEN 37362

Saab 37 Viggen

Individnummer: 37362
Märkning: 21 – 09

Placering: Flygmuseet F21, Luleå

Flygmuseet F 21 i Luleå visar fyra Viggenflygplan som tjänstgjort på Norrbottens flygflottilj F 21. Jaktviggen 37362 är det yngsta av dessa.

Saab 37 Viggen är ett militärflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Flygförvaltningens krav på Saab var att det nya krigsflygplanet skulle ha kort start- och landningssträcka och kunna utnyttja vägbaserna. Saab 37 Viggen uppfyllde kraven. 

Viggen byggdes i fem grundversioner för olika uppgifter: AJ, attackflygplan som också kunde utföra jaktuppgifter; JA, jaktflygplan med viss attackförmåga; SH spanings- och havsövervakningsflygplan; SF, fotospaningsflygplan och SK, skolflygplan. Det första provflygplanet flögs 1967 och leveranserna till flygvapnet började 1971. 

JA 37 Viggen är ett jaktflygplan med begränsad attackförmåga som ersatte J 35 Draken i aktiv tjänst. Det är mycket stora skillnader mellan JA 37 och de övriga versionerna. Bland annat fick JA 37 skrovet förstärkt; en större och kraftigare motor; förstärkt styrsystem; en modernare radar samt fast beväpning – en 30 mm automatkanon.  Även elektroniken blev väsentligt förnyad. Bråvalla flygflottilj F 13 i Norrköping var 1980 den första flottilj som fick flygplanet. JA 37 blev taget ur tjänst och Viggensystemet nerlagt bara 14 år efter den sista leveransen till flygvapnet. 

Det här exemplaret av JA 37 Viggen blev levererat till flygvapnet 1983. Under hela sin tjänstgöringstid var det baserat på Norrbottens flygflottilj F 21 i Luleå. När flygplanet togs ur tjänst 2001 hade det en flygtid på drygt 1 760 timmar.

Kuriosa

F 21 var under mitten av 1980-talet den största Viggenflottiljen i landet med tre divisioner – en spaningsdivision och två jaktdivisioner.

Flygplan keyboard_arrow_down J 35A Draken 35090