close
Viggen 37378

Flygplan

JA 37 VIGGEN 37378

Saab 37 Viggen

Individnummer: 37378
Märkning: 4 – 38

Placering: FÖRSVARETS MATERIELVERK, RFN MUSEUM, VIDSEL

FMV/RFN museum ligger i Norrbottens inland, på militärt skyddsområde. Där står en beskjuten Viggen JA 37 tillsammans med sina äldre syskon, Draken och Lansen.

Saab 37 Viggen är ett militärflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Flygförvaltningens krav på Saab var att det nya krigsflygplanet skulle ha kort start- och landningssträcka och kunna utnyttja vägbaserna. Saab 37 Viggen uppfyllde kraven.

Viggen byggdes i fem grundversioner för olika uppgifter: AJ, attackflygplan som också kunde utföra jaktuppgifter; JA, jaktflygplan med viss attackförmåga; SH spanings- och havsövervakningsflygplan; SF, fotospaningsflygplan och SK, skolflygplan. Det första provflygplanet flögs 1967 och leveranserna till flygvapnet började 1971. 

JA 37 Viggen är ett jaktflygplan med begränsad attackförmåga som ersatte J 35 Draken i aktiv tjänst. Det är mycket stora skillnader mellan JA 37 och de övriga versionerna. Bland annat fick JA 37 skrovet förstärkt; en större och kraftigare motor; förstärkt styrsystem; en modernare radar samt fast beväpning – en 30 mm automatkanon. Även elektroniken blev väsentligt förnyad. Bråvalla flygflottilj F 13 i Norrköping var 1980 den första flottilj som fick flygplanet. JA 37 blev taget ur tjänst och Viggensystemet nerlagt bara 14 år efter den sista leveransen till flygvapnet. 

År 1984 levererade Saab den jaktviggen som RFN museum visar. Flygplanet blev baserat på Jämtlands flygflottilj F 4 på Frösön och det har senare fungerat som skjutmål vid RFN:s provplats i Vidsel. RFN står för Robotförsöksplats Norrland, ett stort militärt övnings- och provområde. När flygplanet togs ur tjänst 2003 hade det en flygtid på drygt 2 026 timmar.

Flygplan keyboard_arrow_down J 35F DRAKEN 35566