close

Flygplan

J 35J DRAKEN 35598

Saab 35 Draken

Individnummer: 35598
Märkning: På framkroppen kronmärke och FC; på fenan kodsiffra 18, divisionsemblem från första divisionen på F 10 – ett vitt spöke samt Försökscentralens emblem.

Placering: Aeroseum, Göteborg

Det första exemplaret av J 35J Draken står vid infarten som leder mot Aeroseum – provflygplanet J-0.

Saab 35 Draken är ett militärt jetflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping.

I flygvapnet skulle det ersätta J 29 Tunnan, J 32 Lansen och J 34 Hawker Hunter. Saab 35 Draken är ett militärt jetflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping.

I flygvapnet skulle det ersätta J 29 Tunnan, J 32 Lansen och J 34 Hawker Hunter. Flygförvaltningens krav var att Saab skulle konstruera ett överljudsflygplan som snabbt kunde stiga till hög höjd för att bekämpa fientliga kärnvapenbärande bombflygplan. Med Drakens speciella design, smal flygkropp och dubbel deltavinge, uppfyllde Saab kraven.

Designen blev utvärderad i ett provflygplan med projektnamnet Saab 210. Provflygplanet var cirka 30 procent mindre än det slutgiltiga flygplanet. I oktober 1955 flög den första fullskaliga prototypen och serieleveranserna till flygvapnet började i december 1959. Draken flög snabbare än något tidigare svenskt flygplan. Men det fungerade också mycket bra i låg fart och kunde landa på flygvapnets vägbaser. Saab konstruerade också en spaningsversion och en tvåsitsig skolversion av Draken. Saab exporterade draken i olika versioner till Danmark, Finland och Österrike.

För att fylla luckan i jaktflyget fram till leveranserna av JAS 39 Gripen beslutade regeringen att modifiera sammanlagt 67 stycken J 35F2 Draken. Modifieringen genomfördes under åren 1987 till 1991. Flygplanet fick bland annat fick bättre elektronik, nya instrument, bättre vapen och fler fästen för robotar. Tack vare extra invändiga bränsletankar och fyra stycken fälltankar ökade räckvidden. Efter modifieringen fick flygplanet beteckningen J 35J.

Saab levererade detta flygplan till flygvapnet 1969 som J 35F och det blev baserat på Skånska flygflottiljen F 10 i Ängelholm. Flygplanet var det allra första som blev modifierat till J 35J och fungerade som provflygplan för utprovning av J-versionen. Under projektstadiet betecknades flygplanet J-0. Tester och utprovning genomfördes på Försökscentralen, FMV:prov i Malmslätt. Efter fullgjord tjänst på Försökscentralen övertog Flygvapenmuseum flygplanet. Det har varit utlånat till Teknikens land i Jämshög och 2008 blev det deponerat till Aeroseum.

Kuriosa:

Försökscentralens emblem är ett runt märke med ljusblå botten i vilket syns bokstäverna FC i guld, två stiliserade flygplan och valspråket Semper comperiemus, som betyder ständigt utforskande. Sedan slutet av 1975 har märket burits av de flesta flygplan som varit placerade på FC.

Flygplan keyboard_arrow_down JA 37 VIGGEN 37378