close

Flygplan

J 35D Draken 35344

Saab 35 Draken

Individnummer: 35344
Märkning: Övningsmärkning med gula rutor på fenan och på vänster vinges ovansida; på framkroppen kronmärke och flottiljnummer 21; på fenan kodsiffra 44.

Placering: Österlens flygmuseum, Östra Vemmerlöv, Östbo, Gärsnäs

Den J 35D som visas på Österlens flygmuseum deltog som vän i den dittills största svenska militärövningen – Ö 68.

Saab 35 Draken är ett militärt jetflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping.

I flygvapnet skulle det ersätta J 29 Tunnan, J 32 Lansen och J 34 Hawker Hunter. Flygförvaltningens krav var att Saab skulle konstruera ett överljudsflygplan som snabbt kunde stiga till hög höjd för att bekämpa fientliga kärnvapenbärande bombflygplan. Med Drakens speciella design, smal flygkropp och dubbel deltavinge, uppfyllde Saab kraven.

Designen blev utvärderad i ett provflygplan med projektnamnet Saab 210. Provflygplanet var cirka 30 procent mindre än det slutgiltiga flygplanet. I oktober 1955 flög den första fullskaliga prototypen och serieleveranserna till flygvapnet började i december 1959. Draken flög snabbare än något tidigare svenskt flygplan. Men det fungerade också mycket bra i låg fart och kunde landa på flygvapnets vägbaser. Saab konstruerade också en spaningsversion och en tvåsitsig skolversion av Draken. Saab exporterade draken i olika versioner till Danmark, Finland och Österrike.

Version D av Saab J 35 hade bland annat bättre motor och kunde medföra mer bränsle. Utvändigt skiljde sig J 35D också något från de tidigare versionerna. Flygplanet hade till exempel fått ett pitotrör på toppen av fenan och smäckrare mer framdragna luftintag. Saab tillverkade 120 stycken J 35D under åren 1963 till 1964. När flygvapnet på 1980-talet avvecklade versionen köpte Saab tillbaka 24 flygplan. Dessa blev konverterade för export till Österrike och fick beteckningen Saab J 35OE.

Saab levererade det här exemplaret av J 35D till flygvapnet 1964. Flygplanet har varit placerat på Bråvalla flygflottilj F 13 i Norrköping, Östgöta flygflottilj F 3 i Malmslätt, Skånska flygflottiljen F 10 i Ängelholm och Norrbottens flygflottilj F 21 i Luleå. Efter mer än 2 000 flygtimmar blev det taget ur tjänst 1984. Flygvapenmuseum deponerade flygplanet till Österlens flygmuseum 2012.


Kuriosa

Märkningen kom till i samband med den storskaliga svenska militärövning som genomfördes hösten 1968. Bakgrunden var oron över Sovjetunionens invasion av Tjeckoslovakien, Bulgarien, Polen och Ungern. I övningen deltog flygvapnet med cirka 350 flygplan. Jaktförbanden delades in i två grupper för att representera vän respektive fiende. Vänner var märkta med gula rutor och fiender med röda.

Flygplan keyboard_arrow_down J 33