close

Flygplan

J 33, De Havilland DH 112 Venom NF 2Mk 51

Individnummer: 33015
Märkning: Flygplanet är helt gulmålat och på vardera stjärtbommen finns den civila märkningen SE-DCA

Placering: Utställd på Västerås flygmuseum. Västerås

Västerås flygmuseum visar en måldragare som i flygvapentjänst skulle försvara Sveriges gränser dygnet runt, i alla väder.

De Havilland Venom NF 2 Mk 51 var ett brittiskt tvåsitsigt jetflygplan avsett för jakt- och attackuppdrag. Det hade utvecklats ur De Havilland Vampire och den första provflygningen ägde rum i september 1949. När brittiska Royal Air Force 1953 började använda Venom var flygplanet redan i aktiv flygvapentjänst i Sverige. Totalt tillverkades mer än 900 Venom i flera olika versioner. En marin version betecknad Sea Venom var utrustad med vikbara vingar samt landnings- och katapultkrok för att kunna operera från hangarfartyg.

Flygförvaltningen beställd 60 stycken Venom och det första exemplaret blev levererat i december 1952. Under de två följande åren levererades resten av flygplanen. I det svenska flygvapnet fick DH Venom typbeteckningen J 33. Flygplanet var utrustat med radar och kunde användas för jaktförsvar även nattetid och i dåligt väder. J 33 fasades ut ur flygvapnet 1960 och blev ersatt av J 32B Lansen. Fyra J 33 blev modifierade till måldragare och placerade vid Robotförsöksplats Norrland RFN i Vidsel.

De Havilland levererade det här exemplaret till flygvapnet 1953. Flygplanet blev baserat på Västmanlands flygflottilj F 1 i Västerås. År 1958 blev det modifierat till måldragare och placerat vid Robotförsöksplats Norrland i Vidsel. Där blev det gulmålat och fick den civila registreringen SE-DCA. Fyra stycken J 33 gjordes om till måldragare och flögs av Svensk flygtjänst AB. Det här flygplanet togs ur tjänst 1969 och kom till Flygvapenmuseum 1979. I oktober 2004 tog RFN museum emot flygplanet som deposition från Flygvapenmuseum. RFN Veteranklubb renoverade det till utställningsbart skick redan samma år. RFN museum kunde dock inte behålla flygplanet på grund av utrymmesbrist. Sedan 2016 har Västerås flygmuseum det som deposition från Flygvapenmuseum.

Kuriosa

Flygförvaltningen hade beställt 60 Venom men bara 59 stycken nådde Sverige. Ett av flygplanen havererade vid starten från flygplatsen Hawarden i Storbritannien och både flygförare och navigatör omkom.

Flygplan keyboard_arrow_down J 35D Draken 35344