close

Flygplan

J 35J Draken 35518

Saab 35 Draken

Individnummer: 35518
Märkning: På framkroppen flottiljnummer 10; på bakkroppen kodsiffra 11 och Skånes landskapsvapen

Placering: Prague aviation museum, Kbely, Tjeckien

Sida vid sida står Draken och Viggen på det historiska flygfältet Kbely utanför Prag.

Saab 35 Draken är ett militärt jetflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping.

I flygvapnet skulle det ersätta J 29 Tunnan, J 32 Lansen och J 34 Hawker Hunter. Saab 35 Draken är ett militärt jetflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping.

I flygvapnet skulle det ersätta J 29 Tunnan, J 32 Lansen och J 34 Hawker Hunter. Flygförvaltningens krav var att Saab skulle konstruera ett överljudsflygplan som snabbt kunde stiga till hög höjd för att bekämpa fientliga kärnvapenbärande bombflygplan. Med Drakens speciella design, smal flygkropp och dubbel deltavinge, uppfyllde Saab kraven.

Designen blev utvärderad i ett provflygplan med projektnamnet Saab 210. Provflygplanet var cirka 30 procent mindre än det slutgiltiga flygplanet. I oktober 1955 flög den första fullskaliga prototypen och serieleveranserna till flygvapnet började i december 1959. Draken flög snabbare än något tidigare svenskt flygplan. Men det fungerade också mycket bra i låg fart och kunde landa på flygvapnets vägbaser. Saab konstruerade också en spaningsversion och en tvåsitsig skolversion av Draken. Saab exporterade Draken i olika versioner till Danmark, Finland och Österrike.

För att fylla luckan i jaktflyget fram till leveranserna av JAS 39 Gripen beslutade regeringen att modifiera sammanlagt 67 stycken J 35F2 Draken. Modifieringen genomfördes under åren 1987 till 1991. Flygplanet fick bland annat fick bättre elektronik, nya instrument, bättre vapen och fler fästen för robotar. Tack vare extra invändiga bränsletankar och fyra stycken fälltankar ökade räckvidden. Efter modifieringen fick flygplanet beteckningen J 35J.

Flygvapnet tog emot det här exemplaret 1968 som J 35F och baserade det på Bråvalla flygflottilj F 13 i Norrköping. Efter modifiering till J 35J blev det placerat på Skånska flygflottiljen F 10 i Ängelholm. När flygplanet gallrats ut från flygvapnet överfördes det till Flygvapenmuseum. I februari 1999 flögs J 35J nummer 35518 till flygmuseet på flygplatsen Kbely utanför Prag.

Kuriosa:

Dåvarande chefen för Statens försvarshistoriska museer Leif Törnqvist överlämnade flygplanet till det tjeckiska museet vid en officiell ceremoni i juni 1999.

Flygplan keyboard_arrow_down J 35F Draken 35515