close

Flygplan

J 35F Draken 35515

Saab 35 Draken

Individnummer: 35515
Märkning: På framkroppen kronmärke och flottiljnummer 10; på fenan kodsiffra 49 och Skånes landskapsvapen

Placering: Airborne Systems Ltd, Llangeinor, Storbritannien

I Wales, utanför fabriken som tillverkat fallskärmar till många Saabflygplan, står en J 35F.

Saab 35 Draken är ett militärt jetflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping.

I flygvapnet skulle det ersätta J 29 Tunnan, J 32 Lansen och J 34 Hawker Hunter. Flygförvaltningens krav var att Saab skulle konstruera ett överljudsflygplan som snabbt kunde stiga till hög höjd för att bekämpa fientliga kärnvapenbärande bombflygplan. Med Drakens speciella design, smal flygkropp och dubbel deltavinge, uppfyllde Saab kraven.

Designen blev utvärderad i ett provflygplan med projektnamnet Saab 210. Provflygplanet var cirka 30 procent mindre än det slutgiltiga flygplanet. I oktober 1955 flög den första fullskaliga prototypen och serieleveranserna till flygvapnet började i december 1959. Draken flög snabbare än något tidigare svenskt flygplan. Men det fungerade också mycket bra i låg fart och kunde landa på flygvapnets vägbaser. Saab konstruerade också en spaningsversion och en tvåsitsig skolversion av Draken. Saab exporterade draken i olika versioner till Danmark, Finland och Österrike.

En första version av Saab J 35F ersatte J 35D på flottiljerna under åren 1965 till 1967. Med helt ny beväpning och uppdaterad elektronisk utrustning var flygplanet helt integrerat i stridsledningssystemet STRIL 60. Från oktober 1967 blev de J 35F som tillverkades utrustade med en infrarödsensor – en så kallad IR-sensor. IR-sensorn kunde mäta värmestrålning från ett föremål och upptäcka rörelse. Med hjälp av information från IR-sensorn kunde flygplanets IR-styrda robotar riktas mot målet. För att skilja versionerna åt betecknades den första versionen J 35F1 och den andra J 35F2.

År 1968 godkände flygvapnet det här exemplaret av J 35F. Det har varit baserat på Bråvalla flygflottilj F 13 i Norrköping, Västmanlands flygflottilj F 1 i Västerås och på Skånska flygflottiljen F 10 i Ängelholm. Efter lång gångtid blev flygplanet överfört till Flygvapenmuseum. Under några år var det placerat på Arlanda hos Luftfartsverkets brand- och räddningsskola. Därifrån blev flygplanet transporterat med lastbil till företaget Airborne Systems i Storbritannien 2004.

Kuriosa

Jungfruflygningen med den första serietillverkade J 35F blev genomförd den 26 juni 1964.

Flygplan keyboard_arrow_down J 28B