close

Flygplan

SK 60D 60132

Saab 105

Individnummer: 60132
Märkning: I nosspetsen kodsiffra 132; på framkroppen kronmärke och flottiljnummer 5; på fenan kodsiffra 132.

Placering: Ljungbyheds militärhistoriska museum, Ljungbyhed park, Ljungbyhed

Invid golfbanan i Ljungbyhed står en SK 60D på pelare. Är den på väg mot eller bort från sin gamla flottilj F 5?

I slutet av 1950-talet såg sig flygvapnet om efter ett jetdrivet skolflygplan. Kraven från Flygförvaltningen var att det nya skolflygplanet också skulle kunna fungera som attackflygplan och spaningsflygplan. På Saab i Linköping pågick det civila projektet Saab 105, ett företags- eller direktionsflygplan. Efter ett antal modifieringar uppfyllde Saab 105 Flygförvaltningens krav. Den 29 juni

1963 genomförde piloten Karl-Erik Fernberg den första provflygningen med prototyp 105-01. År 1964 tecknade flygvapnet ett avtal med Saab och beställde 150 exemplar av det tvåmotoriga jetflygplanet. Det fick den militära beteckningen SK 60 och fanns i fem versioner.

SK 60A är ett tvåsitsigt skolflygplan där lärare och elev sitter sida vid sida i katapultstolar. Fån den 17 juli 1967 har många blivande piloter fått sin jetskolning i det flygplanet.

SK 60B är en attackversion som under vingarna har fästen för raketer eller kapslar för automatkanoner.

SK 60C är en vidareutveckling av SK 60B och skulle användas för fotospaning. Flygplanet har förlängd nos med plats för panoramakamera och infrarödsökare IR-sökare.

SK 60D är ett fyrsitsigt civilmilitärt skol- och transportflygplan. Tre stycken SK 60A modifierades i mitten av 1970-talet efter ett förslag om en civilinriktad flygutbildning avsedd för reservofficerare. Piloter som fick den här utbildningen skulle inte flyga stridsflygplanen Draken och Viggen. Flygplanen fick bland annat civil radio- och navigeringsutrustning och instrumenten var graderade i fot och knop istället för i meter och km/h. De hade inga katapultstolar utan fyra fasta stolar.

SK 60E är den version som från 1978 användes vid den förberedande civila flygutbildningen FCFU på F 5 i Ljungbyhed. Flygplanen är SK 60A som blev anpassade till civila normer på samma sätt som SK 60D. Sammanlagt blev tio stycken flygplan E-modifierade.

Det här exemplaret av SK 60D blev levererat till flygvapnet 1968 som SK 60A. Under mitten av 1970-talet blev det modifierat till D-versionen. Flygplanet har varit baserat på Krigsflygskolan F 5 i Ljungbyhed och på Flygvapnets Södertörnskolor i Tullinge. Med en flygtid på drygt 4 383 timmar blev det taget ur tjänst 2001 och överfört till Flygvapenmuseum. Sedan 2002 är det deponerat till Ljungbyheds militärhistoriska museum. Flygplanet är monterat på pelare och placerat nära Ljungbyheds golfbana, det som tidigare var Krigsflygskolans flottiljområde.

Kuriosa

Flygplanet ingick i sambandsflygenheten vid Södertörns flygflottilj F 18 i Tullinge.

Lyssna på SK60

• 36 sekunder

Flygplan keyboard_arrow_down TP 85 85210