close

Flygplan

TP 85 85210

Sud Aviation SE-210 Caravelle III

Individnummer: 85210
Märkning: Flygplanet är vitmålat med en blå rand längs hela sidan; till höger om kabindörren texten le Caravelle club; på bakkroppen den civila registreringen SE-DAI; på fenan en dekal med le Caravelle clubs emblem

Placering: Arlanda

TP 85 Caravelle – Sveriges hemligaste flygplan under kalla kriget.

Det franska flygplanet SE-210 Caravelle III byggdes av företaget Sud Aviation. Caravelle var ett modernt jetdrivet passagerarflygplan. Som första flygplan i världen hade det motorerna placerade på bakkroppen istället för i vingarna. Den första flygningen med en prototyp ägde rum 1955. När tillverkningen upphörde 1972 hade Sud Aviation byggt totalt 282 exemplar i olika versioner.

I slutet av 1950-talet köpte flygbolaget SAS ett antal Caravelle för passagerartrafik. Bara Air France hade fler Caravelle än SAS som hade totalt 21 exemplar av flygplanet. År 1971, när SAS började avveckla sin flotta av Caravelle, kunde flygvapnet köpa två stycken: SE-DAG Dag Viking och SE-DAI Alrik Viking. Dessa fick typbeteckningen TP 85 i flygvapnet och avsikten var att de skulle ersätta TP 52 Canberra som signalspaningsflygplan hos Försvarets radioanstalt FRA. Flygplanen kom i tjänst sommaren 1972. De hade då blivit modifierade, ombyggda och försedda med teknik nödvändig för signalspaning.

Det här exemplaret av TP 85 Caravelle var registrerat som SE-DAI Alrik Viking hos SAS. I september 1971 kom flygplanet till Försvarets materielverk FMV och fick typbeteckningen TP 85. Flygplanet blev taget ur tjänst och överfört till Flygvapenmuseum i november 1998. Året därpå deponerade Flygvapenmuseum TP 85 nummer 85210 till Le Caravelle club på Arlanda. Dit flögs det helt kompletta flygplanet och föreningens målsättning var då att hålla det luftvärdigt. Detta har inte kunnat genomföras och ett nytt depositionsavtal skrevs 2016. Avtalet säger att föreningen ska visa flygplanet i en utställning, köra motorerna och låta det taxa för egen maskin.

Utanför Flygvapenmuseum står den andra TP 85 Caravelle – SE-DAG Dag Viking. Vid specialvisningar kan besökare gå in i flygplanet och se hur FRA:s operatörer arbetade under senare delen av kalla kriget.

Kuriosa:

Flygvapnet köpte de två Caravelleflygplanen från SAS för 8,8 miljoner kronor. I priset ingick också reservdelar till ett värde av 2,5 miljoner. TP 85 Caravelle – Sveriges hemligaste flygplan under kalla kriget. 

Lyssna på TP 85

• 49 sekunder

Flygplan keyboard_arrow_down S 14