close

Flygplan

AJSF 37 Viggen 37957

Saab 37 Viggen

Individnummer: 37957
Märkning: 21 – 56

Placering: Utställd på Prague aviation museum, Kbely, Tjeckien

Spaningsviggen AJSF 37957 har uppsikt över det historiska militärflygfältet Kbely utanför Prag i Tjeckien.

Saab 37 Viggen är ett militärflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Flygförvaltningens krav på Saab var att det nya krigsflygplanet skulle ha kort start- och landningssträcka och kunna utnyttja vägbaserna. Saab 37 Viggen uppfyllde kraven.

Viggen byggdes i fem grundversioner för olika uppgifter: AJ, attackflygplan som också kunde utföra jaktuppgifter; JA, jaktflygplan med viss attackförmåga; SH spanings- och havsövervakningsflygplan; SF, fotospaningsflygplan och SK, skolflygplan. Det första provflygplanet flögs 1967 och leveranserna till flygvapnet började 1971.

Saab levererade 28 stycken SF 37 till flygvapnet, de skulle ersätta S 35E Draken som renodlat fotospaningsflygplan. Nospartiet innehöll kameror som gjorde att SF 37såg annorlunda ut jämfört med AJ 37 och SH 37. Kamerautrustningen bestod av sju kameror. Med dessa gick det att fotografera både i dagsljus och i mörker. Huvuduppgiften var att fotografera fientliga kommunikationsmål, militärförband, radarstationer med mera. SF 37 hade också en datakamera som automatiskt registrerade tidpunkt och position för de fotograferade målen.

Det här exemplaret levererade Saab till flygvapnet 1978. Det har varit baserat på Norrbottens flygflottilj F 21 i Luleå och på Skaraborgs flygflottilj F 7 i Såtenäs. Flygplanet är ett av tretton SF 37 som ingick i det modifieringsprogram som pågick mellan åren 1995 till 1997. Syftet var att ge SF 37 en begränsad JAS-kapacitet med bland annat utökad beväpning. Efter modifieringen fick flygplanen beteckningen AJSF. Flygplansindividen SF 37 Viggen 37957 blev modifierad 1996. Den sista flygningen blev genomförd 2005 – till Tjeckien. Samma år deponerade Flygvapenmuseum flygplanet till Prague aviation museum i Tjeckien.

Kuriosa

AJSF 37 Viggen 37957 var ett av de flygplan som ingick i SWAFRAP, Swedish Air Force rapid reaction force. SWAFRAP bildades 2001 efter beslut av Sveriges regering. Det var ett förband i flygvapnet som snabbt skulle kunna delta i internationella fredsbefrämjande insatser, i samverkan med bland andra FN och Nato. Försvarsmakten upphörde att tillämpa begreppet i samband med att den andra Nordic battlegroup sattes upp.

Flygplan keyboard_arrow_down AJS 37 Viggen 37080