close

Flygplan

JAS 39B

Saab 39 Gripen

Individnummer: 39813
Märkning: Kronmärke i grått på framkroppen; överst på fenan XX:s emblem och därunder individnummer 813

Placering: Flygvapenmuseum

Flygvapenmuseum visar JAS 39B, ett skolflygplan rustat för alla sorters svåra uppdrag.

Saab 39 Gripen är ett flerrollsflygplan som konstruerades och byggs av Saab i Linköping. Ett flerrollsflygplan kan användas som jakt-, attack- och spaningsflygplan. Gripen kan växla mellan de olika rollerna under flygning och till och med agera i flera roller samtidigt.

Det svenska flygvapnet hade behov av ett nytt flygplan som skulle ersätta de olika versionerna av 37 Viggen när dessa togs ur tjänst på 1990-talet. Saab hade 1980 fått regeringens uppdrag att projektera ett nytt svenskt militärflygplan. Andra lösningar diskuterades också, däribland licenstillverkning eller köp av flygplan från andra länder. År 1982 tog riksdagen beslutet att satsa på ett nytt svenskt militärt flygplanssystem.

Tillsammans med några andra svenska företag inom försvarsindustrin bildade Saab 1980 Industrigruppen JAS, IG JAS. Försvarets materielverk FMV tecknade ett avtal med 

IG JAS i juni 1982. Avtalet skulle täcka utveckling, fem provflygplan och 30 serietillverkade Saab 39. Premiärflygningen med Saab 39 Gripen genomfördes den 9 december 1988. I flygvapnet fick flygplanet beteckningen JAS 39.

JAS 39 finns i fem versioner:

JAS 39A tillverkades i 104 exemplar och levererades till flygvapnet 1996.

JAS 39B är en tvåsitsig skolversion som tillverkades i 14 exemplar. Den är en knapp meter längre än A-versionen.

JAS 39C har bland annat bättre vapen, bättre elektronik och kan tankas i luften. Den är också utrustad för att kunna användas i Nato-sammanhang. Totalt nytillverkades i 86 exemplar och 66 exemplar av A-versionen byggdes om till C.

JAS 39D är en tvåsitsig variant av C-versionen och tillverkades i 23 exemplar.

JAS 39EBS HU tillverkades i 14 exemplar och är en exportvariant av C-versionen avsedd för Ungern.

JAS 39E finns i flygvapnet sedan 2018. Den har större skrov än tidigare versioner, större bränsletankar och är bland annat utrustad med jaktroboten Meteor.

Leveranserna av JAS 39B till Försvarets materielverk FMV började 1997. Det här exemplaret kom till flygvapnet 2001 och har varit baserat på Skaraborgs flygflottilj F 7 i Såtenäs. Med en total flygtid på 934 timmar kom flygplanet till Flygvapenmuseum 2017. Där blev det placerat i museets utställning Om kriget kommer.

Kuriosa

Den tvåsitsiga JAS 39B saknar den automatkanon som finns i den ensitsiga versionen. De två versionerna är i övrigt utrustade på samma sätt och kan användas i samma situationer.

Lyssna på Jas39

• 22 sekunder

Flygplan keyboard_arrow_down AJSF 37 Viggen 37957