close

Flygplan

AJS 37 Viggen 37080

Saab 37 Viggen

Individnummer: 37080
Märkning: 15 – 35

Placering: Utställd på Västerås flygmuseum, Västerås

Västerås flygmuseum visar en trotjänare som också fungerat som studieobjekt i utbildningen av flygtekniker.

Saab 37 Viggen är ett militärflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Flygförvaltningens krav på Saab var att det nya krigsflygplanet skulle ha kort start- och landningssträcka och kunna utnyttja vägbaserna. Saab 37 Viggen uppfyllde kraven.

Viggen byggdes i fem grundversioner för olika uppgifter: AJ, attackflygplan som också kunde utföra jaktuppgifter; JA, jaktflygplan med viss attackförmåga; SH spanings- och havsövervakningsflygplan; SF, fotospaningsflygplan och SK, skolflygplan. Det första provflygplanet flögs 1967 och leveranserna till flygvapnet började 1971.

Under 1990-talet genomförde Saab modifieringar på AJ 37, SF 37 och SH 37 för att dessa skulle kunna operera som så kallade flerrollsflygplan. AJ 37 skulle förutom attack och jakt även kunna utföra spaningsuppdrag. Modifieringen innebar bland annat att flygplanet fick ökad datorkapacitet och fler beväpningsalternativ. 

Saab hade tillverkat 108 stycken AJ 37 och av dessa blev 48 modifierade. Beteckningen ändrades till AJS 37 och flygplanen baserades vid Skånska flygflottiljen F 10 i Ängelholm och vid Hälsinge flygflottilj F 15 i Söderhamn.

Saab levererade det här exemplaret till flygvapnet 1975 som AJ 37 och 1993 blev det AJS-modifierat. Flygplanet hade en total flygtid på 2 660 timmar när det 1998 blev taget ur tjänst och kasserat.

Kuriosa

Blivande flygtekniker vid Hässlögymnasiet i Västerås har haft här exemplaret att studera och arbeta med under sin utbildning.

Flygplan keyboard_arrow_down AJS 37 VIGGEN 37074