close

Flygplan

AJS 37 VIGGEN

Saab 37 Viggen

Individnummer: 37009
Märkning: 15 – 09

Placering: F15 Flygmuseum, Söderhamn

En av de första serietillverkade AJ 37 blev modifierad till AJS 37 och visas nu på Söderhamns/F15 museum.

Saab 37 Viggen är ett militärflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Flygförvaltningens krav på Saab var att det nya krigsflygplanet skulle ha kort start- och landningssträcka och kunna utnyttja vägbaserna. Saab 37 Viggen uppfyllde kraven.

Viggen byggdes i fem grundversioner för olika uppgifter: AJ, attackflygplan som också kunde utföra jaktuppgifter; JA, jaktflygplan med viss attackförmåga; SH spanings- och havsövervakningsflygplan; SF, fotospaningsflygplan och SK, skolflygplan.

Det första provflygplanet flögs 1967 och leveranserna till flygvapnet började 1971. 

Under 1990-talet genomförde Saab modifieringar på AJ 37, SF 37 och SH 37 för att dessa skulle kunna operera som så kallade flerrollsflygplan. AJ 37 skulle förutom attack och jakt även kunna utföra spaningsuppdrag. Modifieringen innebar bland annat att flygplanet fick ökad datorkapacitet och fler beväpningsalternativ. 

Saab hade tillverkat 108 stycken AJ 37 och av dessa blev 48 modifierade. Beteckningen ändrades till AJS 37 och flygplanen baserades vid Skånska flygflottiljen F 10 i Ängelholm och vid Hälsinge flygflottilj F 15 i Söderhamn. 

Vid Hälsinge flygflottilj F 15 tjänstgjorde AJS 37 från 1974 till 1997, då avslutades flygverksamheten inför flottiljens nedläggning. Den AJS 37 Viggen som visas på Söderhamns/F 15 flygmuseum är den nionde serietillverkade AJ 37. Den blev modifierad 1992 och beteckningen ändrades. Museets exemplar har varit baserat på Skaraborgs flygflottilj F 7 i Såtenäs och på Västgöta flygflottilj F 6 i Karlsborg. Efter en total flygtid på 1 688 timmar blev flygplanet kasserat. 

Kuriosa

Den AJS 37 Viggen som visas på Söderhamn/F 15 museum har fungerat som studieobjekt i undervisningen av blivande flygtekniker vid Staffanskolan i Söderhamn.

Flygplan keyboard_arrow_down AJS 37 Viggen 37080