close

Flygplan

A 32A LANSEN 32151

Saab 32 Lansen

Individnummer: 32151
Märkning: Runt nosen en gul ring; på bakkroppen kronmärke och flottiljnummer 17; på fenan ett gult B och Blekinges landskapsvapen.

Placering: Utanför vakten in till Blekinge Flygflottilj F17.

På flygflottiljen F 17 finns JAS 39 Gripen redo att skydda Sveriges luftrum – precis som A 32A Lansen gjorde på sin tid.

Saab 32 Lansen utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Det är ett tvåsitsigt militärt jetflygplan med plats för pilot och navigatör. Redan under slutet av 1940-talet diskuterade Saab och Flygförvaltningen ett nytt flygplan som skulle kunna ersätta B 18, J 21A, A 21R och J 30. Tester av olika konfigurationer ledde till ett enmotorigt pilvingat konventionellt flygplan.

Den första provflygningen med Saab 32 Lansen blev genomförd i november 1952. Flygvapnet fick den första leveransen av serietillverkade flygplan i december 1955. Lansen var flygvapnets första flygplan med allväderskapacitet och hade, en för sin tid, avancerad elektronisk utrustning. 

Saab 32 fanns i fem olika versioner – attackflygplan, jaktflygplan, spaningsflygplan, målbogserare och störflygplan.

A 32A, attackversionen, tillverkades i 287 exemplar. Beväpningen bestod av fyra fasta automatkanoner och en yttre last av bomber och raketer. För anfall mot sjömål användes robot 04.  Attackflyget med Lansen var en slagkraftig del av Sveriges invasionsförsvar under kalla krigets första decennier och kallades för ÖB:s klubba. 

J 32B, jaktversionen, tillverkades i 118 exemplar. Beväpningen bestod av fyra fasta automatkanoner och flygplanet kunde också bära robot 24, jaktroboten Sidewinder. J 32B fick en betydligt kraftigare motor jämfört med A-versionen och fick därför smeknamnet Lansen sport.

S 32C, spaningsversionen, tillverkades i 45 exemplar och var utvecklad ur A 32A. Spaningslansen hade havsövervakning med radar och fotospaning som huvuduppgift. Det som var vapenbalkar på A 32A skulle på 32C bära de lysbomber som användes vid fotospaning i mörker.

J 32D var sex flygplan ur B-versionen som blev konverterade till målbogserarflygplan. Dessa var utrustade med antikollisionsljus och målbogseringsvinsch.

J 32E var fjorton flygplan ur B-versionen som blev konverterade till störflygplan. I dessa hade vapnen och den ordinarie radarutrustningen ersatts av inre och yttre störutrustning. 

Flygvapnet godkände det här exemplaret av Lansen 1957. Flygplanet har varit baserat på Västgöta flygflottilj F 6 i Karlsborg och på Blekinge flygflottilj F 17 i Ronneby. Det blev taget ur tjänst 1978 och därefter överfört till Flygvapenmuseum. Sedan 1990 har F 17 haft det som deposition från Flygvapenmuseum.

Kuriosa

Blekinge flygflottilj F 17 var den första attackflottiljen med Lansen. Flottiljens första division fick de tjugotre först serietillverkade A 32A. 

Flygplan keyboard_arrow_down AJS 37 VIGGEN