close

Flygplan

AJ 37 VIGGEN

Saab 37 Viggen

Individnummer: 37056
Märkning: 15 – 16

Placering: F15 Flygmuseum, Söderhamn

Av de AJ 37 som förblev renodlade attackflygplan under hela tjänstgöringstiden är få bevarade. Söderhamn/F 15 museum visar ett av dem.

Saab 37 Viggen är ett militärflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Flygförvaltningens krav på Saab var att det nya krigsflygplanet skulle ha kort start- och landningssträcka och kunna utnyttja vägbaserna. Saab 37 Viggen uppfyllde kraven.

Viggen byggdes i fem grundversioner för olika uppgifter: AJ, attackflygplan som också kunde utföra jaktuppgifter; JA, jaktflygplan med viss attackförmåga; SH spanings- och havsövervakningsflygplan; SF, fotospaningsflygplan och SK, skolflygplan. Det första provflygplanet flögs 1967 och leveranserna till flygvapnet började 1971.

Attackversionen AJ 37 var den första versionen av Saab 37 Viggen och ersatte Saab A 32A Lansen i aktiv tjänst. Det var ett av få krigsflygplan utanför USA som var försett med dator, den Saabtillverkade centraldatorn centralkalkylator CK 37. Från 1973 kom flygplanet i förbandstjänst och Skaraborgs flygflottilj F 7 i Såtenäs blev den första Viggenflottiljen.

Flygvapnet placerade det här exemplaret av attackviggen på Skaraborgs flygflottilj F 7 i Såtenäs 1974. Det blev sedan flyttat till Hälsinge flygflottilj F 15 i Söderhamn. Där tjänstgjorde AJ 37 Viggen 37056 ända till flottiljen lades ner 1998. Det hade då en flygtid på drygt 2 543 timmar.

Kuriosa:

Viggens grönmurriga kamouflage, som det här exemplaret har, kallas av modellbyggare för lövhögs- eller skogsmullemålning. Färgerna och mönstret dolde effektivt flygplanet när det var uppställt på marken, men gjorde liten nytta när det var i luften.

Lyssna

• 21 sekunder

Flygplan keyboard_arrow_down A 32A LANSEN 32151