close

Flygplan

AJS 37 VIGGEN

Saab 37 Viggen

Individnummer: 37067
Märkning: 15 – 37

Placering: Söderhamn / F15 Museum, Söderhamn

Söderhamn/F 15 flygmuseum visar en attackviggen som blivande flygtekniker fått skruva på.

Saab 37 Viggen är ett militärflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Flygförvaltningens krav på Saab var att det nya krigsflygplanet skulle ha kort start- och landningssträcka och kunna utnyttja vägbaserna. Saab 37 Viggen uppfyllde kraven.

Viggen byggdes i fem grundversioner för olika uppgifter: AJ, attackflygplan som också kunde utföra jaktuppgifter; JA, jaktflygplan med viss attackförmåga; SH spanings- och havsövervakningsflygplan; SF, fotospaningsflygplan och SK, skolflygplan. Det första provflygplanet flögs 1967 och leveranserna till flygvapnet började 1971.

Attackversionen AJ 37 var den första versionen av Saab 37 Viggen och ersatte Saab A 32A Lansen i aktiv tjänst. Det var ett av få krigsflygplan utanför USA som var försett med dator, den Saabtillverkade centraldatorn centralkalkylator CK 37. Från 1973 kom flygplanet i förbandstjänst och Skaraborgs flygflottilj F 7 i Såtenäs blev den första Viggenflottiljen.

Saab levererade AJ 37 Viggen 37067 till flygvapnet 1974. Flygplanet har varit baserat på Skaraborgs flygflottilj F 7 i Såtenäs, Skånska flygflottiljen F 10 i Ängelholm och kom slutligen till Hälsinge flygflottilj F 15 i Söderhamn. Flygplanet hade en flygtid på drygt 2 609 timmar när det blev kasserat 1998. 

Kuriosa:

Innan AJ 37 Viggen 37067 kom till F 15 flygmuseum var det placerat på Staffangymnasiet i Söderhamn. De som utbildade sig till flygtekniker på skolan hade flygplanet som studieobjekt.

Flygplan keyboard_arrow_down AJ 37 VIGGEN