close

Flygplan

A 32A LANSEN 32127

Saab 32 Lansen

Individnummer: 32127
Märkning: Runt nosen en gul ring; på framkroppen Hallands landskapsvapen; på bakkroppen kronmärke och flottiljnummer 14; på fenan ett gult P.

Placering: Vid infart till Halsmatd city airport.

Denna A 32A i Halmstad blev monterad på pelare för att fira en 50-åring.

Saab 32 Lansen utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Det är ett tvåsitsigt militärt jetflygplan med plats för pilot och navigatör. Redan under slutet av 1940-talet diskuterade Saab och Flygförvaltningen ett nytt flygplan som skulle kunna ersätta B 18, J 21A, A 21R och J 30. Tester av olika konfigurationer ledde till ett enmotorigt pilvingat konventionellt flygplan.

Den första provflygningen med Saab 32 Lansen blev genomförd i november 1952. Flygvapnet fick den första leveransen av serietillverkade flygplan i december 1955. Lansen var flygvapnets första flygplan med allväderskapacitet och hade, en för sin tid, avancerad elektronisk utrustning.
Saab 32 fanns i fem olika versioner – attackflygplan, jaktflygplan, spaningsflygplan, målbogserare och störflygplan.

A 32A, attackversionen, tillverkades i 287 exemplar. Beväpningen bestod av fyra fasta automatkanoner och en yttre last av bomber och raketer. För anfall mot sjömål användes robot 04. Attackflyget med Lansen var en slagkraftig del av Sveriges invasionsförsvar under kalla krigets första decennier och kallades för ÖB:s klubba.

J 32B, jaktversionen, tillverkades i 118 exemplar. Beväpningen bestod av fyra fasta automatkanoner och flygplanet kunde också bära robot 24, jaktroboten Sidewinder. J 32B fick en betydligt kraftigare motor jämfört med A-versionen och fick därför smeknamnet Lansen sport.

S 32C, spaningsversionen, tillverkades i 45 exemplar och var utvecklad ur A 32A. Spaningslansen hade havsövervakning med radar och fotospaning som huvuduppgift. Det som var vapenbalkar på A 32A skulle på 32C bära de lysbomber som användes vid fotospaning i mörker.

J 32D var sex flygplan ur B-versionen som blev konverterade till målbogserarflygplan. Dessa var utrustade med antikollisionsljus och målbogseringsvinsch.

J 32E var fjorton flygplan ur B-versionen som blev konverterade till störflygplan. I dessa hade vapnen och den ordinarie radarutrustningen ersatts av inre och yttre störutrustning.

Det här exemplaret av Lansen levererades av Saab 1956. Flygplanet har varit baserat på Hallands flygflottilj F 14 i Halmstad och på Hälsinge flygflottilj f 15 i Söderhamn. År 1974 blev det taget ur tjänst och därefter överfört till Flygvapenmuseum. Sedan 1990-talet har Flygvapenmuseum haft det deponerat till Försvarsmaktens Halmstadsskolor, nuvarande Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad. Under 2019 renoverades flygplanet och sattes upp på ny plats vid rondellen Karlsrovägen – Tre hjärtans väg, precis vid infart till Halmstad City Airport. Vid restaureringen 2019 byttes bakkroppen ut mot en från flygplan 32035. Flygplanet åreinvigdes 14 december 2019.

  • SVT reportage från lyftet upp på pelaren.
  • Reportage på kamratföreningens hemsida.

Kuriosa

År 1994, samma år som F 14 firade 50-årsjubileum, blev denna A 32A monterad på sin pelare och vid 75 års-jubileet var flygplanet nurenoverat. Sker nästa renovering 2044?

Lyssna på A32A Lansen

• 27 sekunder

Flygplan keyboard_arrow_down AJS 37 VIGGEN