close

Flygplan

TP 4 Nr A 932. N9887A. C/nr Nov. 2052 D.

Beech Aircraft Corporation, Beechcraft 18R

Individnummer: Nr A 932. N9887A. C/nr Nov. 2052 D.
Märkning: Efter renovering får maskinen på bakkroppen kronmärke, rödakorsmärke och kodsiffra 7.

Placering: Jämtlands flyg- och lottamuseum, Optands fygfält, Östersund.

Entusiaster vid Jämtlands flyg- och lottamuseum återskapar flygambulans nr. 7.

Beech 18 var ett tvåmotorigt flygplan tillverkat av Beech Aircraft Corporation i USA. Flygplanet hade plats för sex passagerare och en besättning på två personer. Det var tänkt för små flygbolag, charterbolag och som transportflygplan. Den första prototypen fick sin premiärflygning den 15 januari 1937. Totalt tillverkades över 9 000 exemplar av Beech 18 i olika varianter.

År 1939 beställde Flygförvaltningen en Beechcraft 18R. Den skulle ersätta ambulansflygplan nr. 4, en Junkers W 33, som hade totalhavererat 1938. Vid den här tiden hade det kommit nya krav på ambulansflygplan. De skulle ha uppvärmd kabin med plats för sjukvårdare och två bårar. För att kunna landa var som helst skulle de fungera med hjul-, skid- eller flottörställ.

I januari 1940 anlände flygplanet till Sverige och den 6 april 1940 kom det till Jämtlands flygflottilj F 4 på Frösön. Det fick beteckningen Trp 4, flygambulans nr. 7 och registreringsnummer 007. Redan i juni samma år blev beteckningen ändrad till Tp 4. 

I flygvapnet fanns bara detta exemplar av flygplanet och det kasserades efter ett totalhaveri 1953. Vid haveriet omkom flygföraren men de tre övriga ombord klarade sig.

Jämtlands flyg-och lottamuseums Beechcraft 18 är en Beechcraft 18S, som inte har tjänstgjort i det svenska flygvapnet. Flygvapenmuseum köpte flygplanet 1984 för att komplettera sina samlingar. Det blev ställt i magasin direkt efter ankomsten. Sedan 2012 är flygplanet deponerat till Jämtlands flyg- och lottamuseum och ett omfattande renoveringsarbete har satt igång. Avsikten är att återskapa det ambulansflygplan som under åren 1940 till 1953 var baserat på Jämtlands flygflottilj F 4.

Kuriosa:

Under åren 1949 till 1952 pågick den Norsk-brittisk-svenska Antarktisexpeditionen. Det var den första internationella organisation som utförde forskningsarbeten på Antarktis. De svenska deltagarna bildade expeditionens flyggrupp. Både materiel och personal till flyggruppen kom från svenska flygvapnet. TP 4 – Beechcraft 18R och TP 91A – Saab 91A Safir var de flygplan som deltog. Inför expeditionen blev flygplanen civilregistrerade, TP 4 till SE-BTX och TP 91 till SE-BTY. Som gemensam symbol fick de en pingvin målad på sidan av nosen och under den texten Arctic.

Flygplan keyboard_arrow_down SK 60D 60132