close

Flygplan

SK 60E 60142

Saab 105

Individnummer: 60142
Märkning: I nosspetsen igenkänningsnummer 142; på framkroppen kronmärke och flottiljnummer 5; på fenan igenkänningsnummer 142.

Placering: Används vid utbildning på flygteknikcenter Ljungbyhed.

En gång skåning alltid skåning. Denna SK 60E är pensionär nära hemmabasen F 5 i skånska Ljungbyhed.

I slutet av 1950-talet såg sig flygvapnet om efter ett jetdrivet skolflygplan. Kraven från Flygförvaltningen var att det nya skolflygplanet också skulle kunna fungera som attackflygplan och spaningsflygplan. På Saab i Linköping pågick det civila projektet Saab 105, ett företags- eller direktionsflygplan. Efter ett antal modifieringar uppfyllde Saab 105 Flygförvaltningens krav.

Den 29 juni 1963 genomförde piloten Karl-Erik Fernberg den första provflygningen med prototyp 105-01. År 1964 tecknade flygvapnet ett avtal med Saab och beställde 150 exemplar av det tvåmotoriga jetflygplanet. Det fick den militära beteckningen SK 60 och fanns i fem versioner.

SK 60A är ett tvåsitsigt skolflygplan där lärare och elev sitter sida vid sida i katapultstolar. Fån den 17 juli 1967 har många blivande piloter fått sin jetskolning i det flygplanet.

SK 60B är en attackversion som under vingarna har fästen för raketer eller kapslar för automatkanoner.

SK 60C är en vidareutveckling av SK 60B och skulle användas för fotospaning. Flygplanet har förlängd nos med plats för panoramakamera och infrarödsökare IR-sökare.

SK 60D är ett fyrsitsigt civilmilitärt skol- och transportflygplan. Tre stycken SK 60A modifierades i mitten av 1970-talet efter ett förslag om en civilinriktad flygutbildning avsedd för reservofficerare. Piloter som fick den här utbildningen skulle inte flyga stridsflygplanen Draken och Viggen. Flygplanen fick bland annat civil radio- och navigeringsutrustning och instrumenten var graderade i fot och knop istället för i meter och km/h. De hade inga katapultstolar utan fyra fasta stolar.

SK 60E är den version som från 1978 användes vid den förberedande civila flygutbildningen FCFU på F 5 i Ljungbyhed. Flygplanen är SK 60A som blev anpassade till civila normer på samma sätt som SK 60D. Sammanlagt blev tio stycken flygplan E-modifierade.

Saab levererade det här flygplanet till flygvapnet 1968 och det har varit baserat på Krigsflygskolan F 5 i Ljungbyhed. Det blev taget ur tjänst 2001 och hade då varit drygt 3 862 timmar i luften. Flygvapenmuseum övertog flygplanet och sedan 2008 är det deponerat till Ljungbyheds militärhistoriska museum. Flygplanet används vid utbildning av flygtekniker på Flygteknikcenter Ljungbyhed.

Kuriosa

Den förberedande civila flygutbildningen FCFU är Trafikflygarhögskolan föregångare. Trafikflygarhögskolan startade sin verksamhet 1984 på Ljungbyhed.

Flygplan keyboard_arrow_down SK 61A