close

Flygplan

SK 61A

Beagle B 125 Bulldog

Individnummer: 61033
Märkning: Under nosspetsen kodsiffra 33: på framkroppen kodsiffra 33; på bakkroppen kronmärke och flottiljnummer 5; på fenan, som är målad i blått, Krigsflygskolans emblem i gult med devisen Doscendo discimus, som betyder genom att lära ut lär vi oss.

Placering: Ljungbyheds militärhistoriska museum, Ljungbyhed park, Ljungbyhed.

Det här flygplanet är ett av två i en uppvisningsgrupp som deltog vid flygvapnets 60-årsfirande.

Beagle B 125 Bulldog är ett enmotorigt propellerflygplan som utvecklades av det brittiska företaget Beagle Aviation och serietillverkades av Scottish Aviation, också brittiskt.

Flygvapnet behövde ett nytt skolflygplan som skulle ersätta SK 50 i den grundläggande flygutbildningen. Efter utvärdering av olika alternativ föll valet på Beagle B 125 Bulldog. Försvarsmakten lade en order på sammanlagt 78 flygplan som blev levererade under åren 1971 till 1974. Av dessa skulle flygvapnet få 58 stycken och armén 20 stycken. I flygvapnet fick Bulldog beteckningarna SK 61A och SK 61B. De flygplan som kom till armén fick beteckningen FPL 61C. Efter 1987 hade flygvapnet inte längre behov av SK 61 som skolflygplan. Det var då som flygeleverna började få den grundläggande flygutbildningen direkt på jetflygplan – SK 60.

SK 61A fanns i femtiotvå exemplar i flygvapnet. Det var ett standardskolflygplan med plats för tre personer. Lärare och elev satt sida vid sida och i baksätet fanns plats för en passagerare.

SK 61B fanns i sex exemplar i flygvapnet och hade plats för tre personer. Flygplanet kunde också bära en robot, RB 53, monterad på högra vingspetsen. Viggenpiloter övade med SK 61B för att lära sig hantera robotvapnet.

SK 61C fanns i femton exemplar i flygvapnet. År 1989 blev de överförda från armén där de hade haft beteckningen FPL 61.

SK 61D och E var ett antal SK 61A som blev utrustade med instrumentering för civil pilotutbildning.

Det här exemplaret av SK 61A blev levererat till flygvapnet 28 februari 1972 och har varit baserat på Krigsflygskolan F 5 i Ljungbyhed. Under mitten av 1980-talet ingick flygplanet i en uppvisningsgrupp från F 5. Efter tjänstetidens slut blev det överfört till Flygvapenmuseum som sedan 2008 har deponerat det till Ljungbyheds militärhistoriska museum.

Scottish Aviation Bulldog tillverkningsnummer BH100/141

Kuriosa

Under åren 1986 till 1987 uppvisningsflög piloterna Kurt Gustavsson och Staffan Hjelm med varsin SK 61. Uppvisningsgruppen gick under namnet Team 61. Kurt Gustavsson flög det här flygplanet som har målningen kvar från tiden som uppvisningsflygplan.

Flygplan keyboard_arrow_down MACCHI M.7