close

Flygplan

SH 37 VIGGEN 37927

Saab 37 Viggen

Individnummer: 37927
Märkning: 21 – 63

Placering: Flygmuseet F21, Luleå

På en pelare utanför Biltema i Luleå tronar en Viggen byggd för spaning över havet. Ska den ut på uppdrag eller är den på väg tillbaka till flottiljen?

Saab 37 Viggen är ett militärflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Flygförvaltningens krav på Saab var att det nya krigsflygplanet skulle ha kort start- och landningssträcka och kunna utnyttja vägbaserna. Saab 37 Viggen uppfyllde kraven.

Viggen byggdes i fem grundversioner för olika uppgifter: AJ, attackflygplan som också kunde utföra jaktuppgifter; JA, jaktflygplan med viss attackförmåga; SH spanings- och havsövervakningsflygplan; SF, fotospaningsflygplan och SK, skolflygplan. Det första provflygplanet flögs 1967 och leveranserna till flygvapnet började 1971.

SH 37 Viggen var ett spanings- och havsövervakningsflygplan. Den första provflygningen blev genomförd i maj 1973. I oktober 1976 bildades den första spaningsdivisionen med SH 37 på Bråvalla flygflottilj F 13 i Norrköping.

Med SH 37 kunde flygvapnet kunde genomföra radarspaning över havet och längs kusterna dygnet runt. Flygplanet var utrustat med en kraftfull radar avsedd att upptäcka mål på havet; en radarkamera som registrerade radarbilder som blev granskade efter uppdragets slut; en datakamera som bland annat registrerade tidpunkt och position för målen; en avståndskamera för fotografering av föremål på mycket långt håll och tre kameror för mörkerfotografering. En stor del av kamerautrustningen var monterad i kapslar under flygplanet. 

Det här flygplanet blev levererat till flygvapnet 1978 och är det sista av typen SH 37 som Saab tillverkade. Under hela sin aktiva tid var flygplanet baserat på Norrbottens flygflottilj F 21 i Luleå. Flygplanet är ett av tjugofem SH 37 som blev modifierat mellan åren 1993 till 1996. Syftet var att ge SH 37 en begränsad JAS-kapacitet, bland annat möjlighet att bära sjömålsroboten RB 15F och fler jaktrobotar. Efter modifieringen blev beteckningen ändrad till AJSH. Det här exemplaret, AJSH 37 Viggen 37927, blev modifierat 1995. Med drygt 1 978 flygtimmar bakom sig blev det taget ur tjänst 1997.

Kuriosa

AJSH 37 Viggen 37927 är inte bara den sist tillverkade Viggen av SH-versionen. Ingen annan SH eller AJSH är målat som det här flygplanet – i grå nyanser. Övriga SH och AJSH hade så kallat Viggenkamouflage, ett oregelbundet mönster i grönt, brunt och svart.

Flygplan keyboard_arrow_down JAS 39-2 GRIPEN