close

Flygplan

AJS 37 Viggen 37098

Saab 37 Viggen

Individnummer: 37098
Märkning: 7-52

Placering: Flygande hos Swedish Air Force historic flight

Ideella krafter i Västergötland räddade AJS 37 Viggen 37098 från skrotningsödet och skapade en flygande silverfärgad skönhet. Nästan som fågel Fenix!

Saab 37 Viggen är ett militärflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Flygförvaltningens krav på Saab var att det nya krigsflygplanet skulle ha kort start- och landningssträcka och kunna utnyttja vägbaserna. Saab 37 Viggen uppfyllde kraven.

Viggen byggdes i fem grundversioner för olika uppgifter: AJ, attackflygplan som också kunde utföra jaktuppgifter; JA, jaktflygplan med viss attackförmåga; SH spanings- och havsövervakningsflygplan; SF, fotospaningsflygplan och SK, skolflygplan. Det första provflygplanet flögs 1967 och leveranserna till flygvapnet började 1971. 

Under 1990-talet genomförde Saab modifieringar på AJ 37, SF 37 och SH 37 för att dessa skulle kunna operera som så kallade flerrollsflygplan. AJ 37 skulle förutom attack och jakt även kunna utföra spaningsuppdrag. Modifieringen innebar bland annat att flygplanet fick ökad datorkapacitet och fler beväpningsalternativ. 

Saab hade tillverkat 108 stycken AJ 37 och av dessa blev 48 modifierade. Beteckningen ändrades till AJS 37 och flygplanen baserades vid Skånska flygflottiljen F 10 i Ängelholm och vid Hälsinge flygflottilj F 15 i Söderhamn. 

Saab levererade det här exemplaret till flygvapnet 1977 och det blev AJS-modifierat 1994. Flygplanet har varit baserat på Hälsinge flygflottilj F 15 i Söderhamn, Skaraborgs flygflottilj F 7 i Såtenäs och även ett par år på Norrbottens flygflottilj F 21 i Luleå.  

År 2000 lyckades föreningen Swedish Air Force Historic Flight rädda 37098 från skrotning. Samma år gick den sista flygningen i flygvapnets tjänst till F 7, där föreningen har sin verksamhet. Föreningens medlemmar har lagt ner mycket arbete för att få flygplanet i flygbart skick med civil registrering. Transportstyrelsen godkände det som luftvärdigt den 27 mars 2012 och den civila registreringen blev SE-DXN. Flygplanet är nu metallblankt med kronmärkning på framkroppen, flottiljsiffror och kodsiffror är svarta.

Kuriosa

Stellan Andersson, pilot från Swedish Air Force Historic Flight, provflög SE-DXN redan samma dag som flygplanet blev godkänt som luftvärdigt och civilregistrerat.

Flygplan keyboard_arrow_down SK 60C