close

Flygplan

A 32A Lansen 32259

Saab 32 Lansen

Individnummer: 32259
Märkning: På framkroppen Västergötlands landskapsvapen; på bakkroppen kronmärke och flottiljnummer 6; på fenan kodsiffra 43.

Placering: Västgöta flygflottilj, Karlsborg

Den 30 juni 1993 kl 11.30 blev Västgöta flygflottiljs fana halad för allra sista gången. Men fortfarande vaktar en pensionerad A 32A Lansen grinden in mot det gamla flottiljområdet.

Saab 32 Lansen utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Det är ett tvåsitsigt militärt jetflygplan med plats för pilot och navigatör. Redan under slutet av 1940-talet diskuterade Saab och Flygförvaltningen ett nytt flygplan som skulle kunna ersätta B 18, J 21A, A 21R och J 30. Tester av olika konfigurationer ledde till ett enmotorigt pilvingat konventionellt flygplan.

Den första provflygningen med Saab 32 Lansen blev genomförd i november 1952. Flygvapnet fick den första leveransen av serietillverkade flygplan i december 1955. Lansen var flygvapnets första flygplan med allväderskapacitet och hade, en för sin tid, avancerad elektronisk utrustning.
Saab 32 fanns i fem olika versioner – attackflygplan, jaktflygplan, spaningsflygplan, målbogserare och störflygplan.

A 32A, attackversionen, tillverkades i 287 exemplar. Beväpningen bestod av fyra fasta automatkanoner och en yttre last av bomber och raketer. För anfall mot sjömål användes robot 04. Attackflyget med Lansen var en slagkraftig del av Sveriges invasionsförsvar under kalla krigets första decennier och kallades för ÖB:s klubba.

J 32B, jaktversionen, tillverkades i 118 exemplar. Beväpningen bestod av fyra fasta automatkanoner och flygplanet kunde också bära robot 24, jaktroboten Sidewinder. J 32B fick en betydligt kraftigare motor jämfört med A-versionen och fick därför smeknamnet Lansen sport.

S 32C, spaningsversionen, tillverkades i 45 exemplar och var utvecklad ur A 32A. Spaningslansen hade havsövervakning med radar och fotospaning som huvuduppgift. Det som var vapenbalkar på A 32A skulle på 32C bära de lysbomber som användes vid fotospaning i mörker.

J 32D var sex flygplan ur B-versionen som blev konverterade till målbogserarflygplan. Dessa var utrustade med antikollisionsljus och målbogseringsvinsch.

J 32E var fjorton flygplan ur B-versionen som blev konverterade till störflygplan. I dessa hade vapnen och den ordinarie radarutrustningen ersatts av inre och yttre störutrustning.

Saab levererade det här exemplaret av A 32A Lansen 1958. Det har varit baserat på Västgöta flygflottilj F 6 i Karlsborg. År 1975 blev flygplanet utgallrat och står nu utanför det som en gång var infarten till flottiljen. Västgöta flygflottilj överlämnade flygplanet 1986 till Västgöta flygflottiljs kamratförening och företaget Johnson construction company AB, JCC. Sedan en tid tillbaka har Karlsborgs fästningsmuseum det som deposition från Flygvapenmuseum.

Kuriosa

I början av 1978, efter 21 år på Västgöta flygflottilj var förbandets alla A 32A Lansen tagna ur tjänst och ersatta av AJ 37 Viggen.

Lyssna på A32 A Lansen

• 27 sekunder

Flygplan keyboard_arrow_down AJS 37 Viggen 37098