close

Flygplan

Saab 35 Draken, 35-5

Saab 35 Draken

Individnummer: 35-5
Märkning: på fenan 05

Placering: Utställd på Österlens flygmuseum, Östra Vemmerlöv, Östbo, Gärsnäs

I något avskalat skick visar Österlens flygmuseum provflygplanet 35-5 Draken.

Saab 35 Draken är ett militärt jetflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping.

I flygvapnet skulle det ersätta J 29 Tunnan, J 32 Lansen och J 34 Hawker Hunter. Flygförvaltningens krav var att Saab skulle konstruera ett överljudsflygplan som snabbt kunde stiga till hög höjd för att bekämpa fientliga kärnvapenbärande bombflygplan. Med Drakens speciella design, smal flygkropp och dubbel deltavinge, uppfyllde Saab kraven.

Designen blev utvärderad i ett provflygplan med projektnamnet Saab 210. Provflygplanet var cirka 30 procent mindre än det slutgiltiga flygplanet. I oktober 1955 flög den första fullskaliga prototypen och serieleveranserna till flygvapnet började i december 1959. Draken flög snabbare än något tidigare svenskt flygplan. Men det fungerade också mycket bra i låg fart och kunde landa på flygvapnets vägbaser. Saab konstruerade också en spaningsversion och en tvåsitsig skolversion av Draken. Saab exporterade draken i olika versioner till Danmark, Finland och Österrike.

Saab tillverkade tretton provflygplan av 35 Draken med beteckningarna 35-1 till 35-13. Premiärflygningen med 35-1 ägde rum den 25 oktober 1955. Några månader senare passerade 35-1 ljudvallen i planflykt. Även ett antal av serieflygplanen blev använda för olika prov på Saab och på Försökscentralen FC i Malmslätt.

Saab slutmonterade 35-5 den 10 januari 1958 och några dagar senare kom det i luften för första gången. Flygplanet var kvar på Saab fram till augusti samma år, då blev det överfört till Försökscentralen FC för fortsatta prover. Provflygplan 35-5 blev kasserat 1966 efter 655 flygningar. Efter fullgjord tjänst i flygvapnet kom det till Kungliga tekniska högskolan KTH i Stockholm. Där blev plåtarna på högra sidan bortmonterade i undervisningssyfte. Flygvapenmuseum övertog flygplanet 1982 och donerade det till Österlens flygmuseum 2008.

Kuriosa

Vid en förevisning i Basel 1958 genomförde provflygaren Ceylon Utterborn en dramatisk flygning i överljudsfart med Saab 35-5. Efter flygningen dekorerades flygplanet med det schweiziska försvarets emblem Hochgebirgsabzeichen. Schweiz var vid tiden i begrepp att köpa flygplan byggda för överljudsfart och visade stort intresse för Saab 35 Draken.

Flygplan keyboard_arrow_down JAS 39-2 GRIPEN