close

Flygplan

S 35E DRAKEN 35916

Saab 35 Draken

Individnummer: 35916
Märkning: På framkroppen flottiljnummer 11; på fenan kodsiffra 16 och Nyköpings stadsvapen.

Placering: F11 Museum, Skavsta flygplats, Nyköping

S 35E med individnummer 35916 är Draken som stannade kvar på Skavsta flygplats efter pensioneringen.

Saab 35 Draken är ett militärt jetflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping.

I flygvapnet skulle det ersätta J 29 Tunnan, J 32 Lansen och J 34 Hawker Hunter. Flygförvaltningens krav var att Saab skulle konstruera ett överljudsflygplan som snabbt kunde stiga till hög höjd för att bekämpa fientliga kärnvapenbärande bombflygplan. Med Drakens speciella design, smal flygkropp och dubbel deltavinge, uppfyllde Saab kraven.

Designen blev utvärderad i ett provflygplan med projektnamnet Saab 210. Provflygplanet var cirka 30 procent mindre än det slutgiltiga flygplanet. I oktober 1955 flög den första fullskaliga prototypen och serieleveranserna till flygvapnet började i december 1959. Draken flög snabbare än något tidigare svenskt flygplan. Men det fungerade också mycket bra i låg fart och kunde landa på flygvapnets vägbaser. Saab konstruerade också en spaningsversion och en tvåsitsig skolversion av Draken. Saab exporterade draken i olika versioner till Danmark, Finland och Österrike.

Arbetet med en spaningsversion av Draken började våren 1960. Saab levererade sammanlagt 59 stycken till flygvapnet och de fick beteckningen S 35E. Ungefär hälften av dessa var nytillverkade och resten var J 35D som byggts om för uppdraget. Flygplanet hade sammanlagt sju kameror och kunde även bära utrustning för mörkerspaning. Hela noskonen på flygplanet kunde skjutas framåt för att underlätta laddning och service av kamerorna.
S 35E var det första spaningsflygplan i flygvapnet som på låg höjd kunde genomföra sina uppdrag i överljudsfart.

Det exemplar av S 35E Draken som F 11 museum visar blev levererat till flygvapnet 1966. Flygplanet placerades på Södermanlands flygflottilj F 11 i Nyköping. I samband med att spaningsverksamheten upphörde vid flottiljen blev flygplanet taget ur tjänst 1979. Det hade då en flygtid på drygt 1 500 timmar. Flygvapenmuseum övertog flygplanet från flygvapnet och deponerade det 2008 till F 11 museum i Nyköping.

Kuriosa:

Utskjutningsstolen i S 35E Draken var försedd med en raketmotor. Den gjorde att piloten vid en nödsituation kunde skjuta ut sig även när planet rullade på marken.

Flygplan keyboard_arrow_down SK 37 VIGGEN 37805