close

Flygplan

B 18B

Saab 18

Individnummer: 18172.
Märkning: D (röd), 14.

Placering: Flygvapenmuseum

Saab 18 är det andra flygplan som Saab konstruerade. Det enda exemplar som finns kvar i världen, står i dag på Flygvapenmuseum.

Saab 18 är ett tvåmotorigt bomb- och spaningsflygplan som konstruerades i slutet av 1930-talet. Det provflög första gången 1942 och två år senare började leveranserna till flygvapnet. B 18 kunde lastas med ett ton bomber och var utrustat två automatkanoner. Från slutet av 1940-talet var det också försett med attackraketer.

Totalt levererade Saab 244 exemplar av flygplanstypen till flygvapnet. När B 18 togs ur tjänst i slutet av 1950-talet sparades inget av flygplanen åt eftervärlden. Det exemplar som finns på Flygvapenmuseum bärgades från Härnösands hamn, där det sjönk 1946 efter en nödlandning på isen. Efter mer än trettio år på havets botten kom flygplanet till Linköping i början av 1980-talet. Där startade medlemmar ur Östergötlands flyghistoriska sällskap ett omfattande restaureringsarbete som fortfarande pågår i en av museets utställningar.

Saab 18 är det andra flygplan som Saab konstruerade. Det enda exemplar som finns kvar i världen, står i dag på Flygvapenmuseum.

Saab 18 är ett tvåmotorigt bomb- och spaningsflygplan som konstruerades i slutet av 1930-talet. Det provflög första gången 1942 och två år senare började leveranserna till flygvapnet. B 18 kunde lastas med ett ton bomber och var utrustat två automatkanoner. Från slutet av 1940-talet var det också försett med attackraketer.

Totalt levererade Saab 244 exemplar av flygplanstypen till flygvapnet. När B 18 togs ur tjänst i slutet av 1950-talet sparades inget av flygplanen åt eftervärlden. Det exemplar som finns på Flygvapenmuseum bärgades från Härnösands hamn, där det sjönk 1946 efter en nödlandning på isen. Efter mer än trettio år på havets botten kom flygplanet till Linköping i början av 1980-talet. Där startade medlemmar ur Östergötlands flyghistoriska sällskap ett omfattande restaureringsarbete som fortfarande pågår i en av museets utställningar.

Kuriosa

Saab 18 användes för att bygga en prototyp till ett flygplan för torpedfällning, T 18. Men testerna visade att flygplanet flög för snabbt för att kunna användas till de torpeder som då fanns tillgängliga i Sverige.

Flygplan keyboard_arrow_down B 3