close

Flygplan

S 17BL

Saab 17

Individnummer: 17005
Märkning: 5, 3

Placering: Flygvapenmuseum

B 17 var det första flygplan som Saab konstruerade och det tillverkades i totalt 322 exemplar.

Saab 17 började konstrueras 1937 som ett enmotorigt spaningsflygplan. Under projektets gång utvecklades flygplanet så att det också kunde utföra lättare bombuppdrag. Saab 17 var ett modernt flygplan och hade en rad nya konstruktioner. Vingarna var extra starka för att flygplanet skulle kunna användas som störtbombare. Dessutom hade det ett uppfällbart landställ med kåpor. Dessa kunde fällas ut för att bromsa flygplanet när det dök under störtbombning.

Flygvapnet beställde sammanlagt 322 exemplar av Saab 17 som byggdes i Trollhättan och Linköping. Flygplanen började levereras 1942 och användes både som bomb- och spaningsflygplan med beteckningarna B 17 och S 17.

Flygvapenmuseums exemplar av Saab 17B användes både som störtbombare och spaningsflygplan. Det levererades till flygvapnet 1942 och togs ur tjänst sex år senare. Då fördes det över till de flyghistoriska samlingarna på Malmen utanför Linköping.

Kuriosa

När freden slöts i Europa i maj 1945 stod ett antal danska piloter och mekaniker som hade varit på utbildning i Sverige, redo att flyga hem till Danmark i lånade B 17-flygplan. Men de fick inte tillstånd att landa i Danmark. Först sju dagar efter vapenstilleståndet kunde de ta sig tillbaka till Danmark – land- och sjövägen.

Lyssna på B17

• 29 sekunder

Flygplan keyboard_arrow_down B 18B