close

Flygplan

B 17A

Saab 17

Individnummer: 17239
Märkning: En blå ring runt nosen; kronmärke på vingarnas ovan- och undersidor samt på bakkroppen; flottiljnummer 7 och ett blått J på bakkroppen bakom kronmärket och därefter individnummer 17239 samt registreringen SE-BYH. Den blå färgen representerar andra divisionen på F 7 – Johan blå.

Placering: opereras av Saab och visas vid flyguppvisningar.

Kunde Blå Johan flyga igen? Kunniga och outtröttliga entusiaster gjorde det möjligt.

Saab 17 är ett enmotorigt, lågvingat bomb- och spaningsflygplan med en besättning på två personer. Flygplanet som konstruerades och byggdes av Saab i Linköping och Trollhättan är företagets första helt egna konstruktion. Piloten Claes Smith genomförde den första provflygningen i maj 1940. Flygplanet fanns i tre grundversioner och totalt tillverkade Saab 325 exemplar inklusive provflygplanen.

Den svenska Krigsmakten beställde sammanlagt 322 exemplar av Saab 17. Leveranserna ut till flottiljerna pågick fram till i oktober 1944.  Saab 17 var ett mycket mångsidigt flygplan och användes både som bomb- och spaningsflygplan med de militära beteckningarna B 17 respektive S 17. Bombflygplanet B 17 kunde bära upp till 500 kg bomber och hade två fast monterade och en rörlig 8 mm kulspruta. Spaningsflygplanet S 17A var utrustat med en seriebildskamera och beväpningen bestod av en rörlig 8 mm kulspruta. Flygplanet hade många nya tekniska detaljer, bland annat täckande kåpor som skydd på de uppfällbara landställsbenen. I utfällt läge gjorde kåporna att landstället fungerade som dykbroms. Landställen kunde vara försedda med hjul eller skidor och ytterligare ett alternativ var fast monterade flottörer.

B 17A och S 17A var utrustade med STWC-3-motorer. Den amerikanska motorern Pratt & Whitney Twin Wasp som licenstillverkades hos Svenska Flygmotor AB i Trollhättan.

B 17B och S 17B var försedda med den brittiska Bristol Mercury-motorn My XXIV, som licenstillverkades hos Svenska Flygmotor AB i Trollhättan.  Ett exemplar av S 17BL visas i Flygvapenmuseums utställning Det svenska militärflyget 1910-1945.

B 17C hade den italienska motorns Piaggio P XI bis.

Förutom Flygvapenmuseums två Saab 17 finns ytterligare tre bevarade. Ett exemplar finns i Danmark och två i Sydafrika.

Det här exemplaret av B 17 blev levererat till flygvapnet i juli 1943 och har tjänstgjort på Skaraborgs flygflottilj F 7 i Såtenäs; på Hallands flygflottilj F 14 i Halmstad och på Västmanlands flygflottilj F 1 i Västerås. År 1954 civilregistrerades flygplanet till SE-BYH. Det blev målat helt i gult och använt som målbogserare av Svensk flygtjänst AB. I november 1957 övertog företaget Avia i Visby flygplanet för målbogseringsuppdrag. Det blev ställt i förråd i Visby sommaren 1968 efter att en skadad motorcylinder upptäckts. Insatser från Svensk flyghistorisk förening gjorde att SE-BYH blev överförd till Flygvapenmuseum under hösten 1969. Idén till att göra SE-BYH i flygbart skick till Saabs 60-årsjubileum föddes under en middag hösten 1995. Flygplanet fraktades till Flygvapenmuseums verkstad ett år senare och ett intensivt arbete satte igång. Den gulmålade SE-BYH och dess skadade motor skulle inspekteras, renoveras, målas om, besiktigas, godkännas och provflygas på mindre än ett år. Arbetsgruppen klarade den tuffa uppgiften och den 11 juni 1997 genomförde piloten Kjell Nordström den första flygningen. Sedan dess har flygplanet deltagit vid många flyguppvisningar. Det är B 17 kamratförening som sköter om Flygvapenmuseums B 17, SE-BYH.

Kuriosa:

Vid en övning i Gällivare i februari 1944 fick B 17C med individnummer 17217 motorstörningar och tappade propellern. Spanaren Palmqvist gjorde ett lyckat uthopp och landade på en öppen plats. Piloten Stig Wennerströms huv krånglade och flygplanet befann sig bara 100 meter upp i luften när han till slut lyckades hoppa och utlösa fallskärmen. Han hamnade i en grantopp. Piloten Stig Wennerström blev spionen som lämnade ut så gott som hela det svenska försvarsupplägget till Sovjetunionen. Den 12 juni 1964 dömdes han till livstids straffarbete för grovt spioneri. 

Lyssna på B17

• 29 sekunder

Flygplan keyboard_arrow_down S 17BL