close

Flygplan

SK 37 Viggen 37811

Saab 37 Viggen

Individnummer: 37811
Märkning: 21 – 73

Placering: Utställd på Musée européen de l’aviation de chasse, Chemin de l’aérodrome, Montélimar, Frankrike

Störviggen 37811 stod utomhus och tog skada av solen och värmen i sydfranska Montélimar. Musée européen de l’aviation de chasse lät måla om den och placerade den i museets norra hangar.

Saab 37 Viggen är ett militärflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Flygförvaltningens krav på Saab var att det nya krigsflygplanet skulle ha kort start- och landningssträcka och kunna utnyttja vägbaserna. Saab 37 Viggen uppfyllde kraven.

Viggen byggdes i fem grundversioner för olika uppgifter: AJ, attackflygplan som också kunde utföra jaktuppgifter; JA, jaktflygplan med viss attackförmåga; SH spanings- och havsövervakningsflygplan; SF, fotospaningsflygplan och SK, skolflygplan. Det första provflygplanet flögs 1967 och leveranserna till flygvapnet började 1971. 

SK 37 är ett tvåsitsigt skolflygplan och användes vid typinflygning för piloter som senare skulle flyga andra varianter av Saab 37 Viggen. Tyvärr gick det inte att öva radarnavigering eftersom ombyggnaden från AJ till SK bland annat innebar att radarn togs bort. För att få utrymme för den bakre sittplatsen var Saabs tekniker tvungna att montera ur en av flygplanets bränsletankar. Det medförde att den tillgängliga bränslemängden minskade och SK 37 flög därför alltid med extra bränsletank. 

Placeringen av flyglärarens plats, bakom och något högre upp än förarens, förändrade flygplanets aerodynamik. Det problemet löste Saabs ingenjörer genom att göra stjärtfenan högre än på tidigare versioner. 

På grund av flygplanets höga nosläge vid landning var flyglärarens sikt över landningsbanan begränsad. Ett dubbelperiskop blev därför monterat i SK 37 vilket underlättade för läraren att se banan. 

Saab levererade det här exemplaret till flygvapnet 1975 som skolflygplanet SK 37. Det har varit baserat på Hälsinge flygflottilj F 15 i Söderhamn, Jämtlands flygflottilj F 4 på Frösön och på Norrbottens flygflottilj F 21 i Luleå. Under åren 1999 till 2000 blev tio stycken SK 37 modifierade till SK 37E, däribland detta flygplan. Det blev modifierat 1999. De E-modifierade SK 37 var försedda med motmedelskapslar för radarstörning och skulle ersätta J 32E Lansen som störflygplan. En tekniker som satt i den bakre sitsen skötte störningsutrustningen. 

Efter den sista flygningen i september 2005 hade flygplanet totalt 1 804 flygtimmar. Samma år deponerade Flygvapenmuseum SK 37E Viggen 37811 till Musée européen de l’aviation de chasse i Frankrike. 

Kuriosa

Skolviggen 37811 blev levererad till flygvapnet den 6 juni 1975 och baserad på Hälsinge flygflottilj F 15 i Söderhamn, märkt 15 – 58. Men strax innan leveransen, i månadsskiftet maj-juni, var flygplanet utställt på den stora flygutställningen Paris Air Show på Le Bourget i Paris med märkningen 7 – 345.

Flygplan keyboard_arrow_down SK 60A