close

Flygplan

S 26 26084

North American P-51D Mustang

Individnummer: 26084
Märkning: Kronmärke på vingarnas ovan- och undersidor; Norrbottens landskapsvapen på framkroppen; kronmärke och flottiljnummer 21 på bakkroppen och kodsiffra 10 på fenan.

Placering: Flygmuseet F 21

Vrakdelar från en myr i Norrbottens inland + många ideella arbetstimmar = Sveriges enda bevarade S 26 Mustang.

North American P-51 Mustang är ett ensitsigt, enmotorigt jaktflygplan som tillverkades i USA av North American Aviation under andra världskriget. Det var ett mycket snabbt flygplan med goda flygegenskaper och ovanligt stor räckvidd. Den första flygningen med prototypen skedde i oktober 1940. Totalt tillverkade företaget fler än 15 500 P-51 Mustang i olika versioner.

År 1942 beslutade Sveriges riksdag att inrätta fem nya jaktflottiljer. Den svenska flygindustrin kunde inte täcka det ökade behovet av nya flygplan. Detta ledde bland annat till att den legendariska North American P-51 Mustang kom till det svenska flygvapnet.

Vid slutet av andra världskriget blev det möjligt för Sverige att köpa begagnade flygplan från USA och Storbritannien. Kungliga Flygförvaltningen köpte 165 stycken Mustang som fick den militära beteckningen J 21. Flygplanen köptes i två omgångar och fördelades mellan Upplands flygflottilj F 16 i Uppsala och Jämtlands flygflottilj F 4 på Frösön.

Tolv stycken J 26 byggdes om till spaningsflygplan under åren 1951 till 1952. De blev utrustade med lodbildskamera i bakkroppen och beteckningen ändrades till S 26. Alla tolv flygplanen baserades på Norrbottens flygflottilj F 21 i Luleå.

Det här flygplanet tillverkades 1945 och baserades i Frankrike för tjänstgöring under andra världskriget. Efter ett haveri renoverades det och bjöds ut till försäljning. Flygplanet, som ingick i den andra leveransomgången till Sverige, godkändes 1947 av det svenska flygvapnet och baserades på F 16 i Uppsala. Det byggdes om till spaningsversionen S 26 i februari 1952 och placerades på F 21 i Luleå. I oktober samma år totalhavererade flygplanet på en myr några mil väster om Jokkmokk.

Hösten 1999 bärgades vrakdelarna från myren och fraktades till F 21 där de magasinerades fram till 2005. Därefter arbetade Per Lundberg på Vännäs motormuseum med renoveringen av flygplanet under nio år. Knappt 62 år efter haveriet återkom S 26 med individnummer 26084 till F 21 för att ställas ut på Flygmuseet F 21.

Kuriosa:

Bland de North American P-51 Mustang som hade nödlandat i Sverige under andra världskriget fanns fem stycken som var flygdugliga. Efter samråd med representanter från USA blev fyra av nödlandarna en del av den första inköpsomgången. Av flygvapnets 165 Mustangflygplan registrerades 161 stycken och fyra användes som reservdelsflygplan.

Flygplan keyboard_arrow_down S 29C TUNNAN 29937