close

Flygplan

S 35E Draken 35902

Saab 35 Draken

Individnummer: 35902
Märkning: På framkroppen FC; på fenan kodsiffra 12; runt nosen en orangefärgad ring som visar att flygplanet tillhör FC.

Som första Draken av sitt slag flög den högt över hav och land under tiden på F 11. Nu har den landat för gott i vackra Österlen.

Saab 35 Draken är ett militärt jetflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping.

I flygvapnet skulle det ersätta J 29 Tunnan, J 32 Lansen och J 34 Hawker Hunter. Flygförvaltningens krav var att Saab skulle konstruera ett överljudsflygplan som snabbt kunde stiga till hög höjd för att bekämpa fientliga kärnvapenbärande bombflygplan. Med Drakens speciella design, smal flygkropp och dubbel deltavinge, uppfyllde Saab kraven.

Designen blev utvärderad i ett provflygplan med projektnamnet Saab 210. Provflygplanet var cirka 30 procent mindre än det slutgiltiga flygplanet. I oktober 1955 flög den första fullskaliga prototypen och serieleveranserna till flygvapnet började i december 1959. Draken flög snabbare än något tidigare svenskt flygplan. Men det fungerade också mycket bra i låg fart och kunde landa på flygvapnets vägbaser. Saab konstruerade också en spaningsversion och en tvåsitsig skolversion av Draken. Saab exporterade draken i olika versioner till Danmark, Finland och Österrike.

Arbetet med en spaningsversion av Draken började våren 1960. Saab levererade sammanlagt 59 stycken till flygvapnet och de fick beteckningen S 35E. Ungefär hälften av dessa var nytillverkade och resten var J 35D som byggts om för uppdraget. Flygplanet hade sammanlagt sju kameror och kunde även bära utrustning för mörkerspaning. Hela noskonen på flygplanet kunde skjutas framåt för att underlätta laddning och service av kamerorna.
S 35E var det första spaningsflygplan i flygvapnet som på låg höjd kunde genomföra sina uppdrag i överljudsfart.

Det här exemplaret av S 35E levererade Saab till flygvapnet 1965. Flygplanet blev baserat på Södermanlands flygflottilj F 11 i Nyköping och därefter på Försökscentralen FC i Malmslätt. När flygvapnet avskrev flygplanet blev det överfört till Flygvapenmuseum. Under en period var det monterat på pelare utanför Bollnäs och är sedan 2008 deponerat till Österlens flygmuseum.

Kuriosa

I maj 1965 kunde det här flygplanet provflygas som den först originaltillverkade S 35E.

Flygplan keyboard_arrow_down S 26 26084