close

Flygplan

J 35J DRAKEN

Saab 35 Draken

Individnummer: 35541
Märkning: På framkroppen kronmärke och flottiljnummer 10; på fenan kodsiffra 43 och Skånes landskapsvapen; på vardera vinges ovansida emblemet för andra divisionen på F 10 – en svart svärdfisk. Flygplanet är gulmålat.

Placering: EESTI LENNUNDUSMUUSEM, TARTU, ESTLAND

Över land och vatten gick färden för J 35J Draken vid flytten från Linköping till Tartu.

Saab 35 Draken är ett militärt jetflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping.

I flygvapnet skulle det ersätta J 29 Tunnan, J 32 Lansen och J 34 Hawker Hunter. Saab 35 Draken är ett militärt jetflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping.

I flygvapnet skulle det ersätta J 29 Tunnan, J 32 Lansen och J 34 Hawker Hunter. Flygförvaltningens krav var att Saab skulle konstruera ett överljudsflygplan som snabbt kunde stiga till hög höjd för att bekämpa fientliga kärnvapenbärande bombflygplan. Med Drakens speciella design, smal flygkropp och dubbel deltavinge, uppfyllde Saab kraven.

Designen blev utvärderad i ett provflygplan med projektnamnet Saab 210. Provflygplanet var cirka 30 procent mindre än det slutgiltiga flygplanet. I oktober 1955 flög den första fullskaliga prototypen och serieleveranserna till flygvapnet började i december 1959. Draken flög snabbare än något tidigare svenskt flygplan. Men det fungerade också mycket bra i låg fart och kunde landa på flygvapnets vägbaser. Saab konstruerade också en spaningsversion och en tvåsitsig skolversion av Draken. Saab exporterade draken i olika versioner till Danmark, Finland och Österrike.

För att fylla luckan i jaktflyget fram till leveranserna av JAS 39 Gripen beslutade regeringen att modifiera sammanlagt 67 stycken J 35F2 Draken. Modifieringen genomfördes under åren 1987 till 1991. Flygplanet fick bland annat fick bättre elektronik, nya instrument, bättre vapen och fler fästen för robotar. Tack vare extra invändiga bränsletankar och fyra stycken fälltankar ökade räckvidden. Efter modifieringen fick flygplanet beteckningen J 35J.

År 1968 godkände flygvapnet det här flygplanet som J 35F. I den versionen har det tjänstgjort på Bråvalla flygflottilj F 13 i Norrköping, Kalmar flygflottilj F 12 och på Västmanlands flygflottilj F 1 i Västerås. När modifieringen till J 35J blivit genomförd baserades flygplanet på Skånska flygflottiljen F 10 i Ängelholm. Vid nedläggningen av 3:e divisionen tillfrågades Flygvapenmuseum om museet ville överta denna då gulmålade och udda fågel. Maskinen flögs till Malmen den 20 maj 1997 av löjtnant Stephan Bengtsson. Flygplanet placerades utomhus efter att motor och vissa apparater monterats ur.

Efter den sista flygningen hade maskinen en flygtid på drygt 2 207 timmar.

I samband med utbyggnaden av Flygvapenmuseum, hall 3 med Kalla kriget utställningen, flyttades de utomhusförvarade flygplanen. Flygplanet lånades 2008 till flygmuseet i Tartu, Estland, där det finns idag. Flygplanet förvaras inomhus i en byggnad som liknar en modern Törebodabåge.

Kuriosa:

Den 1 april 1997 avvecklades den 3:e divisionen vid F 10 i Ängelholm. I samband med detta målade kompaniets personal själva och på egen bekostnad flygplanet helt gult, divisionens färg. Vingarnas ovansidor pryddes med divisionens märke, den svarta svärdfisken. Hela flottiljen överraskade av en gul Drake vid hemkomsten från en övning i övre Norrland.

Flygplan keyboard_arrow_down JA 37DI VIGGEN 37429