close

Flygplan

JA 37DI VIGGEN 37429

Saab 37 Viggen

Individnummer: 37429
Märkning: 4 – 29

Placering: EESTI LENNUNDUSMUUSEUM, TARTU, ESTLAND

Uppståndelsen var stor när jaktviggen 37429 landade på Tartus flygplats. Aldrig tidigare hade ett blivande museiföremål flugit till Estlands flygmuseum.

Saab 37 Viggen är ett militärflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Flygförvaltningens krav på Saab var att det nya krigsflygplanet skulle ha kort start- och landningssträcka och kunna utnyttja vägbaserna. Saab 37 Viggen uppfyllde kraven.

Viggen byggdes i fem grundversioner för olika uppgifter: AJ, attackflygplan som också kunde utföra jaktuppgifter; JA, jaktflygplan med viss attackförmåga; SH spanings- och havsövervakningsflygplan; SF, fotospaningsflygplan och SK, skolflygplan. Det första provflygplanet flögs 1967 och leveranserna till flygvapnet började 1971. 

JA 37 Viggen är ett jaktflygplan med begränsad attackförmåga som ersatte J 35 Draken i aktiv tjänst. Det är mycket stora skillnader mellan JA 37 och de övriga versionerna. Bland annat fick JA 37 skrovet förstärkt; en större och kraftigare motor; förstärkt styrsystem; en modernare radar samt fast beväpning – en 30 mm automatkanon. Även elektroniken blev väsentligt förnyad. Bråvalla flygflottilj F 13 i Norrköping var 1980 den första flottilj som fick flygplanet. JA 37 blev taget ur tjänst och Viggensystemet nerlagt bara 14 år efter den sista leveransen till flygvapnet. 

Exemplaret av jaktviggen som flygmuseet i Tartu visar blev levererat till flygvapnet 1987. Det har varit baserat på Upplands flygflottilj F 16 i Uppsala, Blekinge flygflottilj F 17 i Ronneby och på Jämtlands flygflottilj F 4 på Frösön. År 2002 blev flygplanet DI-modifierat. Ett DI-modifierat flygplan hade bättre datorer; mer kraftfulla vapen och skulle kunna arbeta tillsammans med JAS 39 Gripen. Det skulle också fungera i internationell tjänst. I:et står för interoperabel, vilket bland annat innebar att flyginstrumenten var graderade i knop och fot istället för km/h och m. År 2004 deponerade Flygvapenmuseum JA 37 Viggen 37429 till Eesti Lennundusmuuseum i Tartu. Vid överlämnandet hade flygplanet en flygtid på drygt 1 560 timmar.

Kuriosa:

Piloten Matthias Andersson flög JA 37 Viggen 37429 från Frösön till museet i Tartu den 28 september 2004. Under ett par dagar därefter arbetade svenska tekniker med att ta bort krutladdningar, hemlig utrustning och motor. Den officiella överlämningen ägde rum den 1 oktober. Estlands försvarsminister Margus Hanson och Sveriges ambassadör Dag Hartelius deltog i ceremonin.

Flygplan keyboard_arrow_down JA 37 Viggen 37301