close

Flygplan

JA 37 Viggen 37301

Saab 37 Viggen

Individnummer: 37301
Märkning: FC – 01

Utställd: Försvarets materialverk, FMV, test och evaluering, Malmslätt.

På Malmen hos Försvarets materielverk står en raritet. Det är den första serietillverkade JA 37 Viggen, den som också fick ta rollen som provflygplan.

Saab 37 Viggen är ett militärflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping.
Flygförvaltningens krav på Saab var att det nya krigsflygplanet skulle ha kort start- och landningssträcka och kunna utnyttja vägbaserna. Saab 37 Viggen uppfyllde kraven.

Viggen byggdes i fem grundversioner för olika uppgifter: AJ, attackflygplan som också kunde utföra jaktuppgifter; JA, jaktflygplan med viss attackförmåga; SH spanings- och havsövervakningsflygplan; SF, fotospaningsflygplan och SK, skolflygplan.
Det första provflygplanet flögs 1967 och leveranserna till flygvapnet började 1971.

JA 37 Viggen är ett jaktflygplan med begränsad attackförmåga som ersatte J 35 Draken i aktiv tjänst. Det är mycket stora skillnader mellan JA 37 och de övriga versionerna. Bland annat fick JA 37 skrovet förstärkt; en större och kraftigare motor; förstärkt styrsystem; en modernare radar samt fast beväpning – en 30 mm automatkanon. Även elektroniken blev väsentligt förnyad. Bråvalla flygflottilj F 13 i Norrköping var 1980 den första flottilj som fick flygplanet. JA 37 blev taget ur tjänst och Viggensystemet nerlagt bara 14 år efter den sista leveransen till flygvapnet.

JA 37 Viggen 37301 fick sitt luftdop i november 1977. När Saabs provflygplan 37-8 havererade 1978 blev utvecklingsproven för JA 37 genomförda med det första serieflygplanet, 37301. Med en flygtid på drygt 1 166 timmar blev flygplanet taget ur tjänst 2000 och överfört till Flygvapenmuseum. Sedan 2013 är det placerat på Malmen hos Försvarets materielverk, FMV Test & Evaluering.

Kuriosa:

JA 37 Viggen 37301 kom aldrig ut på förband utan var provflygplan på Saab och Försökscentralen FC under hela sin tjänstgöringstid.