close

Flygplan

A 32A Lansen 32070

Saab 32 Lansen

Individnummer: 32070
Märkning: Runt nosen en blå ring; på framkroppen Blekinges landskapsvapen; på bakkroppen kronmärke och flottiljnummer 17; på fenan ett blått H.

Placering: Flygande hos Swedish Air Force historic flight, Skaraborgs flygflottilj F 7, Såtenäs

Swedish Air Force Historic Flight har en A 32A Lansen som förhoppningsvis snart är uppe i luften igen.

Saab 32 Lansen utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Det är ett tvåsitsigt militärt jetflygplan med plats för pilot och navigatör. Redan under slutet av 1940-talet diskuterade Saab och Flygförvaltningen ett nytt flygplan som skulle kunna ersätta B 18, J 21A, A 21R och J 30. Tester av olika konfigurationer ledde till ett enmotorigt pilvingat konventionellt flygplan.

Den första provflygningen med Saab 32 Lansen blev genomförd i november 1952. Flygvapnet fick den första leveransen av serietillverkade flygplan i december 1955. Lansen var flygvapnets första flygplan med allväderskapacitet och hade, en för sin tid, avancerad elektronisk utrustning.

Saab 32 fanns i fem olika versioner – attackflygplan, jaktflygplan, spaningsflygplan, målbogserare och störflygplan.

A 32A, attackversionen, tillverkades i 287 exemplar. Beväpningen bestod av fyra fasta automatkanoner och en yttre last av bomber och raketer. För anfall mot sjömål användes robot 04. Attackflyget med Lansen var en slagkraftig del av Sveriges invasionsförsvar under kalla krigets första decennier och kallades för ÖB:s klubba.

J 32B, jaktversionen, tillverkades i 118 exemplar. Beväpningen bestod av fyra fasta automatkanoner och flygplanet kunde också bära robot 24, jaktroboten Sidewinder. J 32B fick en betydligt kraftigare motor jämfört med A-versionen och fick därför smeknamnet Lansen sport.

S 32C, spaningsversionen, tillverkades i 45 exemplar och var utvecklad ur A 32A. Spaningslansen hade havsövervakning med radar och fotospaning som huvuduppgift. Det som var vapenbalkar på A 32A skulle på 32C bära de lysbomber som användes vid fotospaning i mörker.

J 32D var sex flygplan ur B-versionen som blev konverterade till målbogserarflygplan. Dessa var utrustade med antikollisionsljus och målbogseringsvinsch.

J 32E var fjorton flygplan ur B-versionen som blev konverterade till störflygplan. I dessa hade vapnen och den ordinarie radarutrustningen ersatts av inre och yttre störutrustning.

Saab levererade det här exemplaret av Lansen 1956. Flygplanet har varit baserat på Blekinge flygflottilj F 17 i Ronneby, Södermanlands flygflottilj F 11 i Nyköping och på Hälsinge flygflottilj F 15 i Söderhamn. Flygvapnet tog det ur bruk 1974. Flygvapenmuseum, som äger flygplanet, har deponerat det till Swedish Air Force historic flight.

Kuriosa

Under lång tid har F 7 kamratförening arbetat med renoveringen av denna A 32A Lansen. Flygplanet är i det närmaste flygfärdigt och väntar på beslut om civil registrering.

Flygplan keyboard_arrow_down J 35J DRAKEN