close

Flygplan

SK 35C Draken 35810

Saab 35 Draken

Individnummer: 35810
Märkning: På framkroppen kronmärke och flottiljnummer 16; på fenan kodsiffra 79.

Placering: Swedish Air force Historic Flight

Saab 35 Draken är ett militärt jetflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping.

I flygvapnet skulle det ersätta J 29 Tunnan, J 32 Lansen och J 34 Hawker Hunter. Flygförvaltningens krav var att Saab skulle konstruera ett överljudsflygplan som snabbt kunde stiga till hög höjd för att bekämpa fientliga kärnvapenbärande bombflygplan. Med Drakens speciella design, smal flygkropp och dubbel deltavinge, uppfyllde Saab kraven.

Designen blev utvärderad i ett provflygplan med projektnamnet Saab 210. Provflygplanet var cirka 30 procent mindre än det slutgiltiga flygplanet. I oktober 1955 flög den första fullskaliga prototypen och serieleveranserna till flygvapnet började i december 1959. Draken flög snabbare än något tidigare svenskt flygplan. Men det fungerade också mycket bra i låg fart och kunde landa på flygvapnets vägbaser. Saab konstruerade också en spaningsversion och en tvåsitsig skolversion av Draken. Saab exporterade draken i olika versioner till Danmark, Finland och Österrike.

Redan vid Saabs projekteringen av J 35 planerade flygvapnet för en tvåsitsig skolversion. Av olika skäl originaltillverkades inget skolflygplan. Istället konstruerade Saab skolflygplanet SK 35C genom att bygga om 26 stycken J 35A. Dessa, som hade den korta bakkroppen, fick nybyggda tvåsitsiga framkroppar. Skolversionen gav piloterna ovärderlig träning i tekniken att klara sig ur okontrollerade lägen som superstall. SK 35C Draken fungerade som skolflygplan ända till slutet av 1990-talet.

Detta flygplan byggdes som en J 35A med individnummer 35019 och levererades till flygvapnet 1960. Men redan efter två år var den ombyggd till skolflygplan och fick individnummer 35810. Skolmaskinen placerades vid F 16 och överfördes 1986 till F 10. 35810 flög sitt sista pass i flygvapnet hösten 1997. Efter detta markplacerades den i Eskilstuna och Västerås. Fyra år senare hämtade SwAFHF flygplanet som transporterades på trailer till Såtenäs. Där förvarades flygplanet till början av 2014 då SwAFHF fick klart att Draken skulle kunna få flyga igen. Efter ett omfattande arbeta godkändes 35810 av Transportstyrelsen och flög i SwAFHF regi första gången 2014-05-28. Förare var Stellan Andersson. 35810 är numera en välkommen gäst på flyguppvisningar i Sverige och Europa.

Kuriosa:

35810 bar igenom sin karriär koderna 810 och 79 vid F 16 i Uppsala samt 87 vid F 10 i Ängelholm. SE-DXP är den registrering som behövs för att kunna flygas civilt.

Flygplan keyboard_arrow_down SK 60C